Informace a závazné přihlášky pro vinaře, kteří se budou chtít osobně účastnit prezentační akce „Svatomartinský košt“ 11. 11. 2013 v Brně

Vážení vinaři,oslovujeme vás v souvislosti s připravovanou akcí na podporu Svatomartinského vína, které se uskuteční dne 11.11. 2013 na náměstí Svobody v Brně. Svatomartinský košt v Brně se uskuteční dne 11.11. 2013 (pondělí) mezi 11:00 – 17:00 hod. na nám. Svobody v Brně.

Jedná se o hlavní veřejnou prezentační akci Svatomartinského vína, kterou zajišťuje Vinařský fond. Na této akci budou prezentována vína, která získají známku „Svatomartinské“ a která dodáte dle podmínek uzavřené podlicenční smlouvy do Národního vinařského centra ve Valticích.

Účelem osobní účasti vinaře je:

-      Zajistit nalévání vlastních svatomartinských vín (jedná se o víno, které Fond od vinaře odkupuje v dohodnuté ceně 50 Kč vč. DPH/lahev – viz podlicenční smlouva). Dopravu vína na akci zajistí VF.

-      Nabízet a prodávat svá svatomartinská vína návštěvníkům (nabízet pouze svatomartinská vína!). V tomto případě by se jednalo o přímý prodej vlastním jménem a na vlastní účet a odpovědnost, tj. vinař si musí sám zajistit dovoz vín k prodeji (nejpozději do 9:00 hod v den konání), mít připraveny paragony a splňovat podmínky pro maloprodej vín. Prodej je možný pouze z prezentačních stanů. Víno určené k prodeji si vinař musí navézt sám.

Počet míst na akci je omezen na prvních 14 přihlášených vinařů z důvodu velikosti prezentačních stanů!

Vinaři, kteří se na tuto akci přihlásí a žádné z jeho vín neobdrží známku „Svatomartinské“, bude z této akce vyřazen a na jeho místo nastoupí náhradník.

Vyplněné přihlášky (viz. příloha) zasílejte na adresu  dolansky@vinarskyfond.cz .

Soubory ke stažení

docx, 95625

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína