Národní soustava kvalifikací

Konsorcium Hospodářské komory ČR, Agrární komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, se podílí prostřednictvím sektorových rad na tvorbě Národní soustavy kvalifikací. NSK představuje pro firmy novou cestu k získávání odborníků z praxe s mnohostranným využitím zejména v personalistice – od recruitmentu po outplacement.

Národní soustava kvalifikací je pružný a praktický nástroj, který nabízí:

- vedle školní docházky novou cestu k plnohodnotné profesní kvalifikaci, tj. uznání našich dovedností a znalostí bez ohledu na to, kde jsme se je naučili

- prostor k propojování tradičních a nových  metod v personalistice

- cestu ke kvalitě

- inovativní přístup a nový směr personalistiky

Za vznikem Národní soustavy kvalifikací nestojí nikdo jiný než Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní ústav pro vzdělávání a výše uvedené konsorcium.

Komu je NSK určena? Dá se říci všem, kteří se na trhu práce pohybují:

 • Občanům, kteří chtějí změnit svou původní profesi
 • Občanům v evidenci úřadů práce
 • Absolventům škol
 • Kariérovým poradcům
 • Školám a vzdělavatelům
 • Firmám
 • Profesním svazům, cechům, asociacím
 • Ministerstvům

NSK firmám

Firmám umožňuje NSK ovlivňovat kvalitu odborníků na trhu

Přichází-li se do firmy ucházet o místo držitel osvědčení o profesní kvalifikaci, stačí zaměstnavateli otevřít si na internetu standardy příslušné kvalifikace a okamžitě přehledně vidí, co tento zájemce musel prokázat u zkoušky, co tedy umí. Posílá-li zaměstnavatel svého pracovníka na kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifikace, opět díky zveřejněným standardům přesně ví, s jakými znalostmi a dovednostmi se mu zaměstnanec vrátí.

Současně má zaměstnavatel záruku, že obsah kvalifikace skutečně odpovídá potřebám praxe, protože ho nesestavovaly ani školy či jiné vzdělávací organizace, ani žádná státní instituce, ale právě zástupci zaměstnavatelů. Personalisté navíc mohou na bázi NSK vystavět svůj personální a vzdělávací systém. A je samozřejmě možné si ho specifikovat nebo modifikovat podle potřeb vlastních pracovních pozic. Standardizovaný popis kvalifikací založený na kompetencích pracovníků a na kritériích jejich hodnocení k tomu přímo vybízí. NSK také může posílit pozici zaměstnavatelů na trhu práce. Začnou-li totiž zaměstnavatelé u zaměstnanců vyžadovat osvědčení o kvalifikaci NSK, postupem času se zvýší kvalifikovanost pracovníků v dané oblasti. Firmy si pak mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovních sil.

NSK občanům

Uchazečům o zaměstnání pomáhá NSK zvyšovat jejich hodnotu pro pracovní trh

Občan může na cestu za lepší prací vstupovat třemi cestami:

 • Přihlášením se přímo ke zkoušce z příslušné profesní kvalifikace u autorizované osoby, pokud se domnívá, že požadavky standardu je schopen splnit bez dalšího vzdělávání.
 • Absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z profesní kvalifikace u autorizované osoby.
 • Přihlášením na Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o práci a absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z příslušné profesní kvalifikace, s tím, že vše probíhá v rámci zákonných pravidel pro rekvalifikace se státní podporou.

Seznam všech dostupných profesních kvalifikací najdou zájemci na adrese www.narodni-kvalifikace.cz a také na portálu www.vzdelavaniaprace.cz, kde se uchazeči navíc dozví, jaké vzdělávací kurzy na vybranou zkoušku navazují, a naleznou zde také nabídku volných pracovních míst.

O Národní soustavě kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK) je národní projekt MŠMT, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem Národní soustavy kvalifikací je určit a popsat jednotlivé profesní kvalifikace tak, aby byly samostatně uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. NSK2 pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili nebo ani nezačali odbornou školu a chtějí si doplnit vzdělání. Pomůže také všem, kteří vystudovali v jiném oboru, než pracují a potřebují mít doklad o svých znalostech a dovednostech. K dnešnímu dni bylo vytvořeno 450 standardů profesních kvalifikací. Od zahájení projektu Národní soustavy kvalifikací v roce 2005 do konce března 2013 bylo vykonáno 67 209 zkoušek.

Více nawww.narodni-kvalifikace.cz, www.sektoroverady.cz, www.vzdelavaniaprace.cz

Konkrétní možnost ve vinohradnictví a vinařství:

 • Vinohradník-vinař (odborné vzdělání na úrovni středního vzdělání s výučním listem)

Dále je před dokončením a brzy bude k dispozici:

 

 • Hodnotitel vína (odborné vzdělání na úrovni středního vzdělání s výučním listem)

A připravuje se:

 

 • Technik vinohradník (střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou)
 • Technik vinař (střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou)

 

Soubory ke stažení

Tisková zpráva (doc)
docx, 68028

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína