Svatomartinský košt Brno - nabídka pro vinaře

Vážení vinaři, oslovujeme vás v souvislosti s připravovanou akcí na podporu značky Svatomartinské víno, které se uskuteční dne 11. listopad 2022 na náměstí Svobody v Brně.

Svatomartinský košt v Brně 

se uskuteční dne 11. 11. 2022 (pátek) mezi 10:30 – 17:00 hod. na nám. Svobody v Brně. Jedná se o hlavní veřejnou prezentační akci Svatomartinského vína, kterou zajišťuje Vinařský fond. Na této akci budou prezentována vína, která získají známku „Svatomartinské“ a která dodáte dle podmínek uzavřené podlicenční smlouvy do Národního vinařského centra ve Valticích. 

Účelem osobní účasti vinaře je:

-    Zajistit nalévání vlastních svatomartinských vín i předkoupených (jedná se o víno, které Fond od vinaře odkupuje v dohodnuté ceně – viz podlicenční smlouva). 
-    Nabízet a prodávat svá svatomartinská vína návštěvníkům (pouze svatomartinská vína!).  Prodej je možný pouze z určených prezentačních míst. Víno určené k prodeji si vinař musí navézt sám.

Důležité informace k průběhu akce:

1.    Jednotný platební systém – veškerý prodej degustačních vzorků i lahví bude zabezpečen přes jednotný platební systém. Každé prodejní místo dostane přednastavený tablet, přes který budou zákazníci čipem platit jak lahve, tak degustační vzorky. Z vašich celkových tržeb vám proplatíme 85%. Zbývajících 15% z vašich tržeb bude použito na částečné pokrytí nákladů akce.

2.    Nutnost předem nahlásit RZ a dodat OTP vozidla, kterým přijedete – jak asi víte, je v centru Brna zaveden systém rezidentního parkování. Z tohoto důvodu bude nutné, abyste nám nejpozději do 1.11.2022 nahlásili RZ vozidla se kterým se na akci dostavíte a současně zašlete na e-mail scan obou stran osvědčení o technickém průkazu (malý technický průkaz). V případě, že toto nedoložíte, nebude Vám ze strany Městské policie Brno umožněn vjezd na náměstí.

Počet míst na akci je omezen na prvních 18 přihlášených vinařství z důvodu omezené kapacity míst! 

Z účasti na této akci budou vyřazena ta vinařství, která:

- se na tuto akci přihlásí a žádné z jeho vín neobdrží známku „Svatomartinské“.

-  mají k dnešnímu dni vůči Vinařskému fondu neuhrazené pohledávky po datu splatnosti.

Vyplněné přihlášky (viz. příloha) zasílejte na adresu dolansky@vinarskyfond.cz .

Konkrétnější informace budou následovat po přihlášení.

Přihlášku naleznete v dokumentech ke stažení.


Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou zpracovány ve smyslu Zásad zpracování OÚ:

http://vinarskyfond.cz/o-vf/zakladni-informace-dle-gdpr/

Vaše osobní údaje budou poskytnuty těmto třetím stranám:

Národní vinařské centrum, o.p.s. – pro organizaci návozu vín
Statutární město Brno – pro potřeby povolení k vjezdu do historického centra

Soubory ke stažení

Přihláška
docx, 98369

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína