Svatomartinský košt v Brně - výzva k účasti vinařů

Informace a závazné přihlášky pro vinaře, kteří se budou chtít osobně účastnit prezentační akce „Svatomartinský košt“  11. 11. 2021 v Brně

Vážení vinaři,

oslovujeme vás v souvislosti s připravovanou akcí na podporu značky Svatomartinské víno, které se uskuteční dne 11. 11. 2021 na náměstí Svobody v Brně.

Svatomartinský košt v Brně

se uskuteční dne 11. 11. 2021 (čtvrtek) mezi 10:30–17:00 hod. na nám. Svobody v Brně.

Jedná se o hlavní veřejnou prezentační akci Svatomartinského vína, kterou zajišťuje Vinařský fond. Na této akci budou prezentována vína, která získají známku „Svatomartinské“ a která dodáte dle podmínek uzavřené podlicenční smlouvy do Národního vinařského centra ve Valticích.

Účelem osobní účasti vinaře je:

  • Zajistit nalévání vlastních svatomartinských vín i předkoupených (jedná se o víno, které Fond od vinaře odkupuje v dohodnuté ceně – viz podlicenční smlouva).
  • Nabízet a prodávat svá svatomartinská vína návštěvníkům (pouze svatomartinská vína!). Prodej je možný pouze z určených prezentačních míst. Víno určené k prodeji si vinař musí navézt sám.

Důležité informace k průběhu akce:

  1. Jednotný platební systém – veškerý prodej degustačních vzorků i lahví bude zabezpečen přes jednotný platební systém. Každé prodejní místo dostane přednastavený tablet, přes který budou zákazníci čipem platit jak lahve, tak degustační vzorky. Z vašich celkových tržeb vám proplatíme 85 %. Zbývajících 15 % z vašich tržeb bude použito na částečné pokrytí nákladů akce.
  2. Nutnost předem nahlásit RZ a dodat OTP vozidla, kterým přijedete – jak asi víte, je v centru Brna zaveden systém rezidentního parkování. Z tohoto důvodu bude nutné, abyste nám nejpozději do 1. 11. 2021 nahlásili RZ vozidla, se kterým se na akci dostavíte a současně zašlete na e-mail scan obou stran osvědčení o technickém průkazu (malý technický průkaz). V případě, že toto nedoložíte, nebude vám ze strany Městské policie Brno umožněn vjezd na náměstí.

Počet míst na akci je omezen na prvních 18 přihlášených vinařství z důvodu omezené kapacity míst!

Z účasti na této akci budou vyřazena ta vinařství, která:

- se na tuto akci přihlásí a žádné z jejich vín neobdrží známku „Svatomartinské“.
- mají k dnešnímu dni vůči Vinařskému fondu neuhrazené pohledávky po datu splatnosti.

Vyplněné přihlášky (viz příloha) zasílejte na adresu dolansky@vinarskyfond.cz.

 

Konkrétnější informace budou následovat po přihlášení.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou zpracovány ve smyslu Zásad zpracování OÚ.

Vaše osobní údaje budou poskytnuty těmto třetím stranám:

Národní vinařské centrum, o.p.s. – pro organizaci návozu vín

Statutární město Brno – pro potřeby povolení k vjezdu do historického centra

Soubory ke stažení

Přihláška Svatomartinský košt v Brně
docx, 95459

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína