Informace a závazné přihlášky pro vinaře, kteří se budou chtít osobně účastnit prezentační akce „Svatomartinský košt“ 11. 11. 2019 v Brně

Vážení vinaři, oslovujeme vás v souvislosti s připravovanou akcí na podporu značky Svatomartinské víno, které se uskuteční dne 11.11. 2019 na náměstí Svobody v Brně.

Svatomartinský košt v Brně

se uskuteční dne 11. 11. 2019 (pondělí) mezi 10:30 – 17:00 hod. na nám. Svobody v Brně.

Jedná se o hlavní veřejnou prezentační akci Svatomartinského vína, kterou zajišťuje Vinařský fond. Na této akci budou prezentována vína, která získají známku „Svatomartinské“ a která dodáte dle podmínek uzavřené podlicenční smlouvy do Národního vinařského centra ve Valticích.

Účelem osobní účasti vinaře je:

  • Zajistit nalévání vlastních svatomartinských vín i předkoupených (jedná se o víno, které Fond od vinaře odkupuje v dohodnuté ceně – viz podlicenční smlouva).
  • Nabízet a prodávat svá svatomartinská vína návštěvníkům (pouze svatomartinská vína!). Prodej je možný pouze z určených prezentačních míst. Víno určené k prodeji si vinař musí navézt sám.

Důležité informace k průběhu akce:

  1.  Jednotný platební systém – veškerý prodej degustačních vzorků i lahví bude zabezpečen přes jednotný platební systém. Každé prodejní místo dostane přednastavený tablet, přes který budou zákazníci čipem platit jak lahve, tak degustační vzorky. Z vašich celkových tržeb vám proplatíme 85%. Zbývajících 15% z vašich tržeb bude použito na částečné pokrytí nákladů akce.
  2. Nutnost předem nahlásit RZ vozidla, kterým přijedete – jak asi víte, je v centru Brna zaveden systém rezidentního parkování. Z tohoto důvodu jsme provedli registraci k tomuto systému. Zde bude nutné, abyste nám nejpozději do 27.10.2019 nahlásili RZ vozidla se kterým se na akci dostavíte, aby vaše RZ mohla být zadána do tohoto systému.

Počet míst na akci je omezen na prvních 18 přihlášených vinařství z důvodu omezené kapacity míst!

Z účasti na této akci budou vyřazena ta vinařství, která:

- se na tuto akci přihlásí a žádné z jeho vín neobdrží známku „Svatomartinské“.

- mají k dnešnímu dni vůči Vinařskému fondu neuhrazené pohledávky po datu splatnosti.

 

Vyplněné přihlášky (viz. příloha - niže ke stažení) zasílejte na adresu dolansky@vinarskyfond.cz .

Konkrétnější informace budou následovat po přihlášení.

 

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou zpracovány ve smyslu Zásad zpracování OÚ:

http://vinarskyfond.cz/o-vf/zakladni-informace-dle-gdpr/

 

Vaše osobní údaje budou poskytnuty těmto třetím stranám:

 

Národní vinařské centrum, o.p.s. – pro organizaci návozu vín

Statutární město Brno – pro potřeby povolení k vjezdu do historického centra

 

Soubory ke stažení

docx, 224326

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína