Na kole krajem památek a vína - pozvánka na webinář

Vážení partneři a přátelé Moravských vinařských stezek,
dovolte mi, abych Vás tímto co nejsrdečněji pozval na webinář Na kole krajem památek a vína, který se uskuteční v rámci přeshraničního projektu Vyznačení vinařských stezek přes hranice.

Webinář proběhne v úterý 20. dubna 2021 od 9:00 do 12:30 hodin. Zúčastnit se ho můžete jednoduše zaregistrováním pod tímto odkazem.

Na webináři vystoupí:

Ing. Juraj Flamik (Partnerství, o.p.s., zakladatel Moravských vinařských stezek)
Ing. Martin Fiala (Partnerství, o.p.s., koordinátor Moravských vinařských stezek)
Ing. Jana Koldová (Zlínský kraj, vedoucí oddělení absorpční kapacity Odboru strategického rozvoje kraje)
Ing. Monika Daňková (Zlínský kraj, cyklokoordinátorka kraje)
Mgr. Zuzana Vojtová (Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, ředitelka)
Ing. Petr Gondáš (Národní vinařské centrum, manažer projektů vinařské turistiky a certifikace)
Ing. Renáta Medňanská (město Skalica, vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu)
Ing. Ľudovít Bránecký (předseda sdružení Vínna cesta Záhorie)

Kromě prezentací bude samozřejmě prostor i na Vaše dotazy.

Moravské vinařské stezky vznikly před 20 lety jako projekt s velkou vizí nastartovat na Moravě vinařskou a cyklistickou turistiku. Ve spolupráci s nespočtem partnerů od starostů přes kraje, podnikatele po dobrovolníky se podařilo vybudovat projekt, který stojí na kulturním a přírodním dědictví Moravy a úspěšně ho spojuje s relativně novým fenoménem cykloturistiky. Vinařská turistika a cykloturistika jsou dnes neodmyslitelnou součástí turistické nabídky jihovýchodní Moravy a Moravské vinařské stezky patří k jejím Top turistickým produktům.

Za 20 let jsme nasbírali spoustu zkušeností a jsme odhodlání spolu s Vámi rozvíjet nové nápady, služby a akce na vinařských stezkách.

Vážení partneři, na online setkání s Vámi a na budoucí spolupráci při rozvoji cestovního ruchu ve Vašem regionu se těší pracovníci obecně prospěšné společnosti Partnerství a MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie.

Ing. Martin Fiala                                                 
Koordinátor Moravských vinařských stezek       
martin.fiala@nap.cz                                            
Tel.: +420 775 856 979                                       


Ing. Dagmar Michaličková
Manažerka sdružení Partnerstvo pre Horné Záhorie, o.z.
info@mas-hornezahorie.sk
Tel.:+421(0)911227730

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína