VOC Modré Hory

Vína originální certifikace (VOC) jsou specifická tím, že jsou vyrobena z odrůd typických pro daný vinařský region a hrozny pocházejí pouze z pečlivě vybraných vinařských tratí. Tento přísný výběr dává vínům jedinečné vlastnosti, odrážející jejich terroir ve vůni i chuti. Hodnocení, zda to či ono víno splňuje charakter VOC provádí sami vinaři.

VOC Modré hory je prvním VOC v České republice, které vyrábí VOC vína pouze z modrých odrůd révy vinné.

Představení VOC Modré hory

VOC Modré hory je prvním VOC v České republice, které vyrábí VOC vína pouze z modrých odrůd révy vinné. Vinaři regionu pečlivě a dlouho vybírali a zvolili z těch nejtradičnějších, momentálně nejpěstovanějších a nejpříhodnějších pro svůj region tři: Frankovku, Svatovavřinecké a Modrý Portugal. Z těchto je možné uvádět na trh červená vína po 18 měsíčním zrání a mladá rosé vína.

Odrůdy vína

Přírodní podmínky

Svažité viniční tratě regionu MODRÉ HORY poukazují na první výběžky Ždánického lesa. Viniční hory tohoto regionu mají zvláštní charakter. Většinu z nich severní strana spojuje právě stromovým porostem se Ždánickým lesem, jižní části kopců se pak obrací směrem k Pálavským vrchům a úrodným rovinám podpálaví. V regionu se nachází množství přírodních památek a rezervací, ze kterých je nutné jmenovat například lokalitu Jesličky nebo Nosperk v Němčičkách, či Zázmoníky v Bořeticích. Tato ekologicky významná místa jsou povětšinou historickými viničními tratěmi a do dnešních dní s produkčními vinicemi sousedí.

Tato ekologicky významná místa jsou povětšinou historickými viničními tratěmi a do dnešních dní s produkčními vinicemi sousedí.

Nachází se zde bohatá fauna i flóra, často stepní společenstva vzácných druhů rostlin. Vyskytuje se zde, jako na jediném místě na Moravě Včelník rakouský, dále potom Hlaváček jarní, Kavyl sličný, Vstavač vojenský, Kosatec pestrý. Na území Modrý hor se také nachází několik stromů Oskeruše domací nebo-li Jeřábu oskeruše (Sorbus domestica), který je považován za strom Slovácka. V Němčičkách v lokalitě Nové Hory a Soudná jsou k vidění dokonce dva státem chráněné stromy, které mají stáří až 350 let. Z fauny potom nutno jmenovat především vzácnou Kudlanku nábožnou, Roháče obecného nebo Babočku paví oko.

Klimatologické podmínky

Zrání hroznů v jižní částí urychlují také fénické větry. Dlouhodobý průměr ročních teplot zde je 9,5 °C. Dlouhodobý roční sluneční svit je 1871 hodin. Jedná se tedy o jedno z nejslunnějších a nejteplejších míst v republice. Ročně zde spadne cca 580 mm srážek.

Půdně-geologické podmínky

Geologicky leží oblast na východní hranici Podslezsko-ždánického příkrovu a Vídeňské pánve. Mezi Kobylím – Vrbicí a Bořeticemi – Němčičkami probíhá právě jejich zlom. Střídají se zde vápenité jíly, slíny, polymiktní pískovice a slepence. Znatelná je karpatská soustava flyšového pásma. Občas se vyskytuje spraš (např. vrbecká Nová hora). Pro tyto vápenité sedimenty jsou typické dostatečné obsahy všech prvků.

Hloubka půdního profilu se pohybuje od 30 do 50 cm. Průměrný obsah půdního skeletu je kolem 6 až 15 %, zřídka až 25 % (např. kobylský Holý kopec). V některých tratích jako např. v němčičských Novosádech nad Presúzy půdní skelet úplně chybí.

Založeno: 2011

Kontakt: www.vocmodrehory.cz

Členové VOC:

Pro konkrétní přehled všech členů asociace klikněte zde: http://www.vocmodrehory.cz/vinarstvi/

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína