Frankovka, nenápadná stálice moravských vinic

V enovzdělávacím duchu se 23. února 2024 od deváté hodiny dopolední uskutečnil na hotelu Kraví Hora v Bořeticích seminář na téma „Frankovka – stěžejní odrůda nejen regionu Modré hory“ s odpolední konferencí pro sommeliéry o vínech VOC Modré hory.

VOC Modré Hory

Pro všeobecné ohlédnutí o historii obcí v regionu se zaměřením na historická horenská práva, do hloubky zajímavě pohovořil historik našeho regionu pan Zeno Čižmář. Hovořil především o vlastnických vztazích a právech v minulosti. Nastínil také vývoj novodobé legislativy posledních 100 let. Neprodleně pak pokračoval odbornou přednáškou ing. Mgr. Jiří Nečas na téma Geologická specifika modrohorského území. Geolog vysvětlil geologický vývoj území celé Moravy a následně se zaměřil a více do hloubky rozebral specifika regionu Modré hory. V krátkosti představil připravovaný projekt charakterizace jednotlivých vinařských tratí při uvažovaném budování celistvého apelačního systému v České republice.

Následovala přednáška Herberta Triebaumera. Zástupce několikageneračního vinařství z rakouského Rustu v Burgenlandu hovořil o holistickém přístupu v pěstování révy vinné. Zaměřil se především na péči o půdu jako nejdůležitější faktor kvality výsledného vína. Představil také typické reprezentanty vína odrůdy Frankovka tohoto regiony. Představení dolnokounické Frankovky se zhostil i její ochutnávku erudovaně okomentoval odborník na apelace, ing. Libor Nazarčuk. Rozebral dolnokounické podloží, specifika zdejší Frankovky a pokusil se nastínit rozdíly mezi Frankovkou dolnokounickou a modrohorskou. Následně zakončil dopolední cyklus přednášek Jan Stávek s technologickou degustací frankovek vyrobených v nádobách různých materiálů a představil současné trendy ve stylech této odrůdy, které se do České republiky dostávají z okolních vinařských států a je třeba se na ně ohlížet.

VOC Modré Hory

Odpolední konferenci s řízenou degustací vín zahájil manažer DSO Modré Hory a tajemník VOC Modré hory Lukáš Stávek s představením regionu a marketingovým trendem zaměřeným na zahraniční příliv turistů z Polska a Slovenska, zároveň i poukázal na cílené oslovení trhu s vínem v těchto zemích. Následně proběhla řízená degustace devíti červených vín různých ročníků odrůdy Frankovka zatříděných v apelaci VOC Modré hory určená konferenčně nejen pro sommeliéry, která proběhla pod taktovkou uznávaného sommeliéra, ing. Libora Nazarčuka. Ten vyzdvihnul jednotnost vín Frankovek vyráběných jako VOC Modré hory. Drobné nuance v přístupech a stylech práce se dřevem se mu zdáli spíše zajímavé než překážkou v jednotném charakteru.

Celý den i v průběhu degustací účastníci věcně diskutovali nad degustovanými víny a okořenili svými dotazy i názory probíraná témata. Věříme, že tato enovzdělávací setkání jsou vždy velkým přínosem pro všechny zúčastněné. Celodenní seminář s podporou Vinařského fondu organizuje Svazek obcí Modré hory ve spolupráci s VOC Modré hory z.s.

Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na příští akce.

Za organizační složku:

Lukáš Stávek

DSO Modré Hory & VOC Modré hory, z.s.

FOTO: archiv VOC Modré hory, z.s.

Více také zde

Soubory ke stažení

Frankovka, nenápadná stálice moravských vinic
docx, 16719

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína