Informace a závazné přihlášky pro vinaře, kteří se budou chtít osobně účastnit prezentační akce „Svatomartinský košt“ 11. 11. 2017 v Brně.

Vážení vinaři,
oslovujeme vás v souvislosti s připravovanou akcí na podporu Svatomartinského vína, které se uskuteční dne 11.11. 2017 na náměstí Svobody v Brně.

Svatomartinský košt v Brně
se uskuteční dne 11.11. 2017 (sobota) mezi 10:30 – 17:00 hod. na nám. Svobody v Brně.
Jedná se o hlavní veřejnou prezentační akci Svatomartinského vína, kterou zajišťuje Vinařský fond. Na této akci budou prezentována vína, která získají známku „Svatomartinské“ a která dodáte dle podmínek uzavřené podlicenční smlouvy do Národního vinařského centra ve Valticích.

Účelem osobní účasti vinaře je:
- Zajistit nalévání vlastních svatomartinských vín (jedná se o víno, které Fond od vinaře odkupuje v dohodnuté ceně – viz podlicenční smlouva).
- Nabízet a prodávat svá svatomartinská vína návštěvníkům (pouze svatomartinská vína!). V tomto případě by se jednalo o přímý prodej vlastním jménem a na vlastní účet a odpovědnost, tj. vinař si musí sám zajistit dovoz vín k prodeji (nejpozději do 9:00 hod v den konání), mít připraveny paragony a splňovat podmínky pro maloprodej vín. Prodej je možný pouze z určených prezentačních míst. Víno určené k prodeji si vinař musí navézt sám.

Počet míst na akci je omezen na prvních 18 přihlášených vinařství z důvodu omezené kapacity míst!

Z účasti na této akci budou vyřazena ta vinařství, která:

- se na tuto akci přihlásí a žádné z jeho vín neobdrží známku „Svatomartinské“.

- mají k dnešnímu dni vůči Vinařskému fondu neuhrazené pohledávky po datu splatnosti.

Vyplněné přihlášky (viz. příloha) zasílejte na adresu dolansky@vinarskyfond.cz .

 

Závazná přihláška na Svatomartinský košt v Brně

Tímto se přihlašujeme k účasti na Svatomartinském koštu v Brně dne 11.11. 2017.

Název vinařství:

Kontaktní osoba - jméno:
- mobil:
- e-mail:

Přihlášku zašlete elektronicky na dolansky@vinarskyfond.cz

 

Soubory ke stažení

Přihláška košt SVM 11.11.2017 Brno
docx, 222357

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína