Informace o jednání Rady Vinařského fondu dne 14.9. 2011

Dne 14.9. 2011 proběhlo sedmé jednání Rady Vinařského fondu v letošním roce. Rada se zabývala žádostmi o podporu podaných v termínu 1.7.-15.8. 2011. Ze 79 podpořila 68 z nich. Rada dále projednala návrh rozpočtu na rok 2012. Oproti loňskému roku bude celková výše rozpočtu nižší, Rada se jednotlivými kapitolami bude zabývat i na říjnovém zasedání, definitivně schválen by měl být na jednání 30.11.

Důležitým bodem jednání byla i novela vinařského zákona, která zavádí změny v systému placení odvodů do Fondu. O konkrétních změnách budou vinaři informováni na stránkách www.vinarskyfond.cz, dále prostřednictvím mailingu Svazu vinařů a Národního vinařského centra a v říjnovém čísle Vinařského obzoru.

Rada dále schválila následující záležitosti:
- Projekt podpory a rozvoje vinařské turistiky v r. 2012 (zajišťuje Národní vinařské centrum)
- Finanční spoluúčast na projektu Vinařství roku 2011 (zajišťuje Svaz vinařů)
- Finanční spoluúčast na vydání katalogu Salonu vín ve výši 50% nákladů

Další jednání Rady Vinařského fondu je plánováno na 19.10. Na programu bude mj. i schválení tematických okruhů pro termín podávání žádostí 1.1.-15.2. 2012.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína