Informace o jednání Rady Vinařského fondu dne 23.2. 2011

Dne 23. února proběhlo druhé zasedání Rady Vinařského fondu v roce 2011. Rada projednala a schválila účetní závěrku a výroční zprávu Fondu za rok 2010. Tyto dokumenty musí následně ještě schválit Dozorčí rada.

Rada dále projednala žádosti o poskytnutí podpory, jejichž realizace proběhne do konce měsíce března (jejich přehled je zveřejněn na www.vinarskyfond.cz v části pro registrované).

Rada dále nominovala kandidáty na ocenění novinářů Vindemia Acta při soutěži Vinařství roku. Konečný výběr provede Svaz vinařů.

Další zasedání Rady Fondu proběhne ve středu 16. března. Hlavním bodem programu budou žádosti o podporu podané v termínu 1.1.-15.2. 2011.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína