Informace o jednání Rady Vinařského fondu dne 20.4. 2011

Vinařský fond, mgr. Pavel Večeřa

Dne 20.4. 2011 proběhlo čtvrté jednání Rady Vinařského fondu v letošním roce. Rada schválila nové Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem, platné pro termín podávání žádostí 1.7. – 15.8. 2011. Jednou ze změn je i forma projektu, který se přikládá k žádosti.

Vzor je zveřejněn na webových stránkách Fondu a lze jej vyplnit přímo v počítači. Plné znění Podmínek je opět ke stažení v části Podpory. V nejbližším čísle Vinařského obzoru pak najdete seznam tematických okruhů, na které lze podpory žádat.

Rada dále jednala se zástupcem ÚKZÚZ ohledně užší spolupráce v oblasti poskytování údajů předkládaných vinaři ve formě pravidelných povinných hlášení, která jsou pak zdrojem možné kontroly daného subjektu. Rada také schválila záměr realizovat po čtyřech letech rozsáhlý průzkum trhu vínem – vinaři budou mít možnost na něm určitou formou participovat – o tom je budeme včas informovat.
Další jednání Rady Vinařského fondu je plánováno na 22.6.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína