Národní vinařské centrum nabízí školení pro zkvalitnění služeb v gastronomii v mikroregionu Mikulovsko

Národní vinařské centrum připravilo projekt „Zkvalitňování služeb v gastronomii v mikroregionu Mikulovsko“, který je určen zemědělským podnikatelům, ostatním podnikatelům a obyvatelům venkova v regionu Mikulovska. Projekt nabízí zdarma možnost účasti na dvoudenním kurzu, zabývajícím tématy „Cestovní ruch, vinařská turistika a agroturistika – zdroj rozvoje mikroregionu“ a „Praktická škola sommeliera“. Kurz bude probíhat v měsících listopad a prosinec tohoto roku, případní zájemci si tedy mohou vybrat měsíc, ve kterém se dvoudenního školení zúčastní.

Projekt je podpořen dotací z výzvy Místní akční skupiny Mikulovsko, o.p.s., která je financována především prostřednictvím programu LEADER+, který je spravován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD). Projekt je určen podnikatelům z obcí Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Milovice, Nový Přerov, Novosedly, Perná, Pasohlávky, Pavlov, Sedlec.

Obsah kurzů a časový harmonogram:

1. den
Cestovní ruch, vinařská turistika a agroturistika

Kurz přinese do podnikání v oblasti cestovního ruchu a agroturistiky konkrétní moderní
poznatky. Účastníci se naučí přemýšlet v intencích zájmu zákazníka, pochopí důležitost lidského činitele v poskytování služby. Naučí se poznávat, proč si zákazník vybírá, tu kterou službu, penzion, vinařství, farmu. Dokáží sestavit marketingový mix pro svoji podnikatelskou jednotku, dovedou ho vysvětlit a obhájit. Právě spojení marketingového uvažování
a konkrétní praktické dovednosti přinesou inovativní přístupy k podnikání malých firem na venkově. Účastníci se naučí definovat své konkurenční výhody a konkurenční výhody svého teritoria, činnosti a služby. Tím pomohou zachovat tradice, kolorit a ráz regionu. Standardizace činností zabezpečí spokojené zákazníky a přivede do oblasti další turisty.

08:00 - 12:00 Cestovní ruch, vinařská turistika a agroturistika – zdroj rozvoje mikroregionu
12:00 - 12:30 přestávka, občerstvení
12:30 - 16:30 Rozbor konkrétní vinařské stezky – marketingové využití

Lektor: Mgr. Marie Princlová působí jako lektorka a konzultantka v oblasti marketingu, prodeje a managementu.


2. den
Praktická škola sommeliera

Kurz přinese do podnikání v oblasti cestovního ruchu a agroturistiky absolventům skutečně
cenné poznatky profesionálního sommeliera Libora Nazarčuka, viceprezidenta
sommelierské asociace ČR. Účastníci se naučí o historii sommelierství, o práci sommeliera
jeho úskalích a asociaci, která sommeliery sdružuje. Účastníci budou vyučováni pravidlům
nákupu vín, jeho uložení, správné teplotě. Naučí se kde je vhodné víno nakupovat a kterým
místům se při nákupu vyhýbat. Získají informace o správné teplotě při servírování vína o
tom, jak číst z etikety o vinařské legislativě ve spojení s restaurátorstvím. V praktické části
proběhnou ukázky servisu různých druhů vín s vysvětlením, která vína v jakém pořadí a
jakých sklenicích se mají servírovat. Samotní účastníci budou aktivně zapojeni do servisu vín.

08:00 - 12:00 Praktická škola sommeliera – Teorie
12:00 - 12:30 přestávka, občerstvení
12:30 - 16:30 Praktická škola sommeliera – Praktická cvičení

Lektor: Libor Nazarčuk moravský sommeliér, viceprezident asociace sommeliérů ČR, držitel několika významných ocenění v sommeliérských soutěžích


Kurzy proběhnou v Kongresovém sále obecního úřadu Dolní Dunajovice, přesná adresa je:

Kongresový sál, Obecní úřad Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice

Termín Listopad: 5. 11. 2009 (čtvrtek) a 6. 11. 2009 (pátek)
Termín Prosinec: 3. 12. 2009 (čtvrtek) a 4. 12. 2009 (pátek)

Všichni účastníci obdrží vzdělávací materiály formou tištěné brožury i elektronického nosiče CD.

Podmínkou účasti je registrovat se na webových stránkách Národního vinařského centra www.vinarskecentrum.cz v sekci Kurzy a semináře. Kurz je určen výhradně podnikatelům mikroregionu Mikulovsko a účast na něm je BEZPLATNÁ!!!

Další informace podá ing. Petr Gondáš, projektový manažer Národního vinařského centra, o.p.s.

mobil: 602 470 261

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína