Národní vinařské centrum ve Valticích vzdělávalo za pomoci fondů EU.

Tisková zpráva, Národní vinařské centrum

V období od 26. 3. 2007 do 23. 11. 2007 proběhlo na půdě Národního vinařského centra ve Valticích pět kurzů v organizovaných v rámci projektu „Rozšíření nabídky celoživotního profesního vzdělávání podnikatelů a pracovníků ve vinařství a gastronomii“ podpořených z programu Evropské unie – OP Rozvoj lidských zdrojů nové vzdělávací programy pro pracovníky ve vinařství a „vinařské“ gastronomii.

Kurzy byly bezplatné. Všechny kurzy byly „pilotní“, proto jedinou podmínkou byl aktivní přístup a spolupráce na vytvoření jejich konečné podoby.

Jmenovitě to byly kurzy „Praktická škola sommeliera“ s přednášejícím viceprezidentem české asociace sommelierů ČR Liborem Nazarčukem, „Úvod do degustace vína“ a „ Chemický rozbor vína v technologii vinařství“ s vysokoškolským pedagogem se specializací na víno a vedoucím ústavu posklizňové technologie ZF MZLU v Lednici Ing. Josefem Balíkem, Ph.D., „Jak účinně komunikovat s médii“ s ředitelem Agentury TPR a autorem odborné publikace Techniky Public Relations aneb Jak pracovat s médii panem Romanem Bajčanem, „Marketing – nástroj vinaře k lepšímu prodeji“ s odbornou lektorkou v oblasti marketingu Mgr. Marií Princlovou.

Kurzy se konaly v prostorách přednáškového sálu Národního vinařské centra na Zámku Valtice a navštívilo je celkem 603 účastníků z Jihomoravského kraje.

ve Valticích 3. 12. 2007

kontakt: Michal Solařík, Národní vinařské centrum, o.p.s.
tel: 602 470 261
mail: michal.solarik@vinarskecentrum.cz

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína