MARKETING – NÁSTROJ VINAŘE K LEPŠÍMU PRODEJI

Dvoudenní kurz pořádaný 26.-27. 11. v Národním vinařském centru ve Valticích

Národní vinařské centrum ve Valticích připravuje v rámci projektu „Rozšíření nabídky celoživotního profesního vzdělávání podnikatelů a pracovníků ve vinařství a gastronomii“ podpořeného z programu Evropské unie – OP Rozvoj lidských zdrojů nové vzdělávací programy pro pracovníky ve vinařství a „vinařské“ gastronomii. Cílem tohoto projektu je připravit cyklus vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření v praxi. Pátým z připravených kurzů se týká marketingu a jeho cílem je seznámit účastníky se základními marketingovými dovednostmi. Kurz bude probíhat velmi interaktivně a účastníci si budou moci řadu poznatků okamžitě vyzkoušet při modelových ukázkách ve skupinách.

V rámci pilotního běhu programu MARKETING – NÁSTROJ VINAŘE K LEPŠÍMU PRODEJI určeného především pro majitele a zaměstnance vinařských podniků, bude představen kurz zaměřený na marketing a obchodní dovednosti využitelné především při prodeji vína.

Na semináři se seznámíte se základními marketingovými pojmy, naučíte se pracovat s analýzou SWOT, sestavíte si vlastní marketingový mix a naučíte se správně prezentovat své vinařství

Na seminář si připravte prezentaci svého vinařství tak, jak ji obvykle děláte pro své potenciální zákazníky. Vezměte s sebou také veškeré prezentační materiály, které používáte.
Budeme pracovat s knihou Jak úspěšně prodávat víno, kterou si můžete na místě zakoupit.

Kurz je pilotní a jeho cílem je připravit finální podobu vzdělávacího programu, proto v závěru kurzu každý účastník vyplní dotazník (co účastník považoval za přínosné, čím by měl být kurz doplněn…), který nám má napomoci sestavit co nejlepší strukturu a obsahovou náplň programu, jenž by se měl stát součástí nabídky vzdělávacích programů Národního vinařského centra.

Účast v kurzu je bezplatná a podmínkou účasti je především Váš aktivní přístup a spolupráce na vytvoření konečné podoby připravovaného vzdělávacího programu.
Program je určen pro Jihomoravský kraj.

O bližší informace můžete kontaktovat odborného garanta projektu, Ing. Michala Solaříka, E-mail: michal.solarik@vinarskecentrum.cz, tel: 519 352 072.
Přílohy:


Termín konání: 26.-27. listopadu 2007 od 9,00 do 16,30 hodin
Místo konání: Valtice, prostory VF
Program:
26.11.2007 – základy marketingu
27.11.2007 – aplikace marketingových poznatků do prodeje

Soubory ke stažení

Přihláška a podrobný popis náplně kurzu
doc, 279040

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína