Chemický rozbor vína v technologii vinařství - termíny školení již obsazeny.

Vzhledem k velkému zájmu o školení Chemický rozbor vína v technologii vinařství jsme pro vás zařadili další nové termíny: 10.9.2007; 24.9.2007 a 16.11.2007.

Dále oznamujeme, že oba termíny 16.11. a 23.11. 2007 jsou již plně obsazeny !!!


Nabídka účasti na pilotním kurzu - určeno především pro majitele a zaměstnance vinařských firem v Jihomoravském kraji. Národní vinařské centrum ve Valticích připravuje v rámci projektu „Rozšíření nabídky celoživotního profesního vzdělávání podnikatelů a pracovníků ve vinařství a gastronomii“ podpořeného z programu Evropské unie – OP Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu. Cílem tohoto projektu je připravit cyklus vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření v praxi.

V rámci pilotního běhu programu Chemický rozbor vína v technologii vinařství
určeného především pro majitele a zaměstnance, technology vinařských firem, Vám nabízíme účast, jak Vás tak Vašich zaměstnanců, na tomto kurzu. Účast v kurzu je bezplatná a podmínkou účasti je především Váš aktivní přístup a spolupráce na vytvoření konečné podoby připravovaného vzdělávacího programu. V závěru kurzu každý účastník vyplní dotazník (co účastník považoval za přínosné, čím by měl být kurz doplněn…), který nám má napomoci sestavit co nejlepší strukturu a obsahovou náplň připravovaného programu.

Program je určen pro účastníky z Jihomoravského kraje.

O bližší informace můžete kontaktovat odborného garanta projektu, hlavního sommeliera Salonu vín ČR Ing. Marka Babisze, E-mail: marek.babisz@vinarskecentrum.cz, tel: 519 352 072.
Přílohy:
Popis programu a přihláška.

Soubory ke stažení

Popis programu a přihláška.
doc, 86016

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína