Jak účinně komunikovat s médii - 30.11. 2007 - odborný seminář pro vinaře a obchodníky s vínem

Nabídka účasti na pilotním kurzu - určeno především pro vinaře a prodejce vín z Jihomoravského kraje. Trh s vínem je dnes velmi konkurenční. Celá řada zahraničních dodavatelů a dovozců se podbízí nejen cenami. Pracují s propracovanými marketingovými postupy a disponují nezanedbatelnými finančními prostředky, které jim nástup na náš trh značně usnadňují. Cílem semináře je představit možnosti a způsoby, jakými mohou domácí vinaři komunikovat s médii a předávat tímto způsobem informace odborné i laické veřejnosti.

V programu kurzu budou představeny především takové modelové postupy, které nejsou vázány na velké finanční rozpočty a budou je schopni realizovat při své propagaci především sami vinaři.

Přednášející: Roman Bajčan
Ředitel Agentury TPR, je autorem odborné publikace Techniky Public Relations aneb Jak pracovat s médii (vydavatelství Managementpress), má zkušenosti s mediální propagací prvního ročníku Svatomartinských vín, Valtických vinných trhů, veletrhu Víno destiláty…, dříve působil jak redaktor České televize i celostátních deníků.

Program připravilo Národní vinařské centrum ve Valticích v rámci projektu „Rozšíření nabídky celoživotního profesního vzdělávání podnikatelů a pracovníků ve vinařství a gastronomii“ podpořeného z programu Evropské unie – OP Rozvoj lidských zdrojů nové vzdělávací programy pro pracovníky ve vinařství a „vinařské“ gastronomii. Cílem tohoto projektu je připravit cyklus vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření v praxi.

V rámci pilotního běhu programu Jak účinně komunikovat s médii určeného především vinařům a majitelům malých a středních vinařských firem Vám nabízíme účast, jak Vás tak Vašich zaměstnanců, na tomto kurzu. Účast v kurzu je bezplatná a podmínkou účasti je především Váš aktivní přístup a spolupráce na vytvoření konečné podoby připravovaného vzdělávacího programu. V závěru kurzu každý účastník vyplní dotazník (co účastník považoval za přínosné, čím by měl být kurz doplněn…), který nám má napomoci sestavit co nejlepší strukturu a obsahovou náplň připravovaného programu.

Program se koná v Národní vinařském centru ve Valticích, je určen pouze pro účastníky z Jihomoravského kraje a je zdrama.


Pro další informace můžete kontaktovat odborného garanta projektu, hlavního sommeliera Salonu vín ČR Ing. Marka Babisze E-mail: marek.babisz@vinarskecentrum.cz, tel: 519 352 072.

Bližší informace a přihláška je ke stažení na konci této zprávy.

Soubory ke stažení

Bližší i nformace a přihláška
doc, 72704

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína