Chemický rozbor vína v technologii vinařství

Seminář zaměřený na chemické požadavky a hodnocení révových moštů a vín s praktickými ukázkami testů pomocí mobilní chemické testovací soupravy Malá vinařská laboratoř a využití jejich výsledků v technologii vína.

Nabídka účasti na pilotním kurzu - určeno především pro majitele a zaměstnance vinařských firem v Jihomoravském kraji. Národní vinařské centrum ve Valticích připravuje v rámci projektu „Rozšíření nabídky celoživotního profesního vzdělávání podnikatelů a pracovníků ve vinařství a gastronomii“ podpořeného z programu Evropské unie – OP Rozvoj lidských zdrojů nové vzdělávací programy pro pracovníky ve vinařství a „vinařské“ gastronomii. Cílem tohoto projektu je připravit cyklus vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření v praxi.

V rámci pilotního běhu programu Chemický rozbor vína v technologii vinařství
určeného především pro majitele a zaměstnance, technology vinařských firem, Vám nabízíme účast, jak Vás tak Vašich zaměstnanců, na tomto kurzu. Účast v kurzu je bezplatná a podmínkou účasti je především Váš aktivní přístup a spolupráce na vytvoření konečné podoby připravovaného vzdělávacího programu. V závěru kurzu každý účastník vyplní dotazník (co účastník považoval za přínosné, čím by měl být kurz doplněn…), který nám má napomoci sestavit co nejlepší strukturu a obsahovou náplň připravovaného programu.

Program je určen pro účastníky z Jihomoravského kraje.

O bližší informace můžete kontaktovat odborného garanta projektu, hlavního sommeliera Salonu vín ČR Ing. Marka Babisze, E-mail: marek.babisz@vinarskecentrum.cz, tel: 519 352 072.
Přílohy:
Popis programu a přihláška.

{soubory files_aktuality_947 popis_chemick_u_rozbor_vina_2008.doc="Podklady a přihláška ke kurzu" }

Soubory ke stažení

Popis programu a přihláška
doc, 86016
doc, 45056

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína