Podávání žádostí o podporu z Vinařského fondu od 1. 7. do 15. 8. 2023

V létě je opět možné podávat žádosti o podporu z prostředků Vinařského fondu. Je potřeba ale věnovat pozornost změnám v podávání žádostí.

VF

V letním termínu lze podat žádost pouze na tyto projekty:

Okruh B – Soutěže vín (pro pořadatele)

Okruh C – Školení, semináře, konference (pro pořadatele)

Okruh E – Propagační akce s tematikou vína a vinařství (pro pořadatele - pouze pro vinařské spolky)

Okruh F – Významné projekty nespadající do tematických okruhů stanovených Vinařským fondem a propagujících víno, vinařství a vinohradnictví

Nelze tedy podat žádost na účasti na soutěže a výstavy (okruh A) – žádosti se podávali pouze na začátku roku. A nelze podat žádost na výrobu propagačních materiálů, knih a audiovizuálních materiálů. Žádost o podporu na tento účel nelze podat ani v rámci okruhu F.

Ke každému tematickému okruhu je vypracován samostatný dokument Pravidel pro žadatele.

Vzhledem k tomu, že v každém období podávání žádostí dochází ke změnám, DOPORUČUJEME PRAVIDLA PROČÍST a nespoléhat na to, že žádost vyplníte stejně, jako jste to dělali v posledních letech.

Další důležité změny:

Doplnili jsme hodnotící kritérium zvýhodňující žádosti předložené dříve. Termín od 1. 7 do 15. 8 je rozdělen do 3 období. Když podáte žádost do 20. 7., získáte o 3 body více než když podáte žádost jako obvykle v poslední den.

U okruhu B jsme pro vás přesněji určili, co znamená místní výstava vín, regionální soutěž vín, soutěž vín s celorepublikovým významem atd. Stále platí, že 1 žádost/projekt zahrnuje jak hodnotící, tak prezentační část soutěže.

Velká změna u okruhu E

U okruhu E byl Radou VF omezen okruh žadatelů. Žádosti o podporu mohou podat jen spolky nebo sdružení, které sdružují alespoň 80% registrované výrobce vína a vinohradníky.

Stále se snažíme zdokonalovat i elektronický systém podávání žádostí. Pokud budete mít jakékoli dotazy, rádi vám pomůžeme. Kontakty na nás jsou uvedeny na našich stránkách www.vinarskyfond.cz.

FORMULÁŘ žádosti NEJDE VYPLNIT DŘÍVE NEŽ 1. ČERVENCE.

Více na https://portal.vinarskyfond.cz/ a http://vinarskyfond.cz/

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína