Žádosti o podporu z Vinařského fondu na rok 2024 je již možné podávat

Od 1. ledna do 15. února 2024 je možné podávat žádosti o podporu z Vinařského fondu. Jediný možný způsob jejich podání je vyplnění formuláře na portálu VF.

VF

K potvrzení žádosti, tedy místo podpisu, může žadatel využít elektronický podpis, identitu občana nebo může žádost vygenerovat do PDF a poslat datovou schránkou. Pro příští rok přistoupil Vinařský fond k úpravě pravidel pro žadatele o podporu. Na principu poskytování podpor se stejnými uznatelnými náklady a projekty se příliš nemění. Nově se systém podpor zaměří více na samotné výrobce vín a vinařské spolky.

Obecné zásady:

Podle ustanovení § 31 odst. 10 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, je možno podávat žádosti o podporu v termínech od 1. ledna do 15. února a od 1. července do 15. srpna. VF poskytuje podpory v šesti tematických okruzích (A až F). Okruhy A a D se pak vyhlašují pouze 1x ročně a žádat je tedy možné pouze v prvním termínu. Všechny žádosti jsou předloženy Radě VF, která rozhodne o přiznání podpory či jejím zamítnutí. Každý žadatel následně obdrží její rozhodnutí. Při rozhodování, zda podporu na požadovaný projekt poskytnout, se Rada VF rozhoduje individuálně o každém projektu.

Změna se týká účasti na veletrzích, výstavách a propagačních akcích v okruhu A, zbytek pravidel u dalších okruhů (B,C,D,E,F) zůstává bez výraznějších změn. Tematické okruhy B, C, D, E jsou hodnoceny podle hodnotících kritérií, která žadatel vyplní již v žádosti, a na základě nich jsou přiděleny příslušné body. Žádosti jsou pak seřazeny podle počtu bodů, a ty mají samozřejmě vliv na přidělení podpory. Bodově jsou zvýhodněny žádosti podané do 20. ledna.

Více informací a podrobněji je vše uvedeno v Pravidlech, která jsou dostupná na webu VF.

Více informací také u Ing. Lucie Krainové, projektové manažerky VF.

E-mail: krainova@vinarskyfond.cz

Tel: 541 652 479, 606 602 587

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína