Zlato pro kampaň Vinařského fondu v soutěži o nejefektivnější reklamu

V úterý 14. listopadu byly v prostorách Kina Lucerna předány Effie Awards Czech Republic oceňující nejefektivnější reklamní kampaně roku. Zlatou Effie, tedy nejvyšší ocenění, v kategorii Nápoje za kampaň „Vína zrozená z kusu země, na které jsme všichni vyrostli“ pro Vinařský fond získala kreativní agentura OUTBREAK.

effie

Kampaň byla spuštěna v srpnu roku 2022 a za pouhých 7 měsíců od startu této nové komunikace vyrostla podpořená znalost značky Vína z Moravy, vína z Čech ze 72 % na 77 %, relevance značky z 58 % na 70 % a celkové NPS značky (ochota doporučovat tuto značku ostatním lidem) z 23 na 27 bodů (na stupnici od -100 do 100 b.). Dosáhla také nejvyšší líbivosti za celou historii měření od roku 2014. Hrdost na naše vinaře cítí po kampani 76 % respondentů a u 28 % konzumentů zlepšila kampaň jejich postoj k našim vínům. V retailu došlo k nárůstu podílu značkových vín vyprodukovaných v ČR z 51 % na 55 % na úkor zahraničních vín. Šlo tak bez ohledu na ocenění Effie o historicky nejúspěšnější kampaň Vinařského fondu.

Úspěchy v této soutěži zaznamenal Vinařský fond již dříve, v kategorii Kampaně veřejné správy. V roce 2020 to byl bronz za kampaň „Když víno, tak to naše!“ a v roce 2017 stříbro za „Naše červená vína“.

Do 26. ročníku Effie, nejvýznamnější tuzemské marketingové soutěže, se přihlásilo rekordních 114 projektů. Porota složená ze zástupců zadavatelů, výzkumných agentur, komunikačních agentur, mediálních agentur, a zástupců odborných médií z nich vybrala 36 výherců ve 14 soutěžních kategoriích.

Effie je zkratka slova Effectiveness (efektivnost) a označuje soutěž o nejefektivnější reklamu, kde porota posuzuje především měřitelné, prokazatelné výsledky kampaní ve vztahu k zadaným cílům a hodnotí účinnost kampaní v poměru k vynaloženým prostředkům. Kreativita je zde chápána v širším slova smyslu: jako inspirativnost strategického řešení a nápaditost komunikačního mixu i jako účelnost a cílevědomost, s nimiž ztvárnění kampaně slouží zvolené strategii.

Effie překračuje hranice reklamy a tradičních médií, protože moderní marketing kombinuje různé komunikační disciplíny a využívá nová média. Podle mezinárodního průzkumu reklamy (GWA) je Effie nejprestižnější soutěží v oblasti komerčních komunikací. Koná se ve více jak třiceti vyspělých zemích světa a má i dva nadnárodní formáty: Euro Effie, evropskou soutěž o nejefektivnější kampaň, kde podmínkou účasti je úspěšné využití alespoň ve dvou zemích starého kontinentu, a Gobal Effie, kde je podmínkou využití aspoň v šesti zemích světa.

Více o soutěži a kompletní výsledky naleznete na webu Effie, o kampani pak na webu Vína z Moravy, vína z Čech.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína