Stanovisko k mediální bublině kolem národní značky perlivých a šumivých vín

Chtěl bych uvést na pravou míru informace, které se objevily kolem připravované národní značky perlivých a šumivých vín v Českém rozhlase a následně i některých dalších mediích. Ta informovala, že Vinařský fond s registrací značky „Bublina“ předběhl jiný subjekt a fond tak musel pozastavit kampaň za statisíce.

VF

Jedná se o klasickou mediální zkratku. Dosud jsme investovali především do analýzy trhu, která nám mimo jiné ukázala, že segment těchto vín neustále roste a mezi vinaři  je o projekt zájem. Je pravda, že jsme jednu variantu názvu podali později, protože jsme čekali na dopracování grafiky. Podle právní rešerše by registrace jen samotného slova neměla velké šance na úspěch kvůli přílišné obecnosti.  Co už pravda není, že jsme „statisíce na kampaň vynaložili zbytečně“. Jednoduše proto, že jsme žádnou kampaň nespouštěli a ani nezačali její přípravu, což jsem novinářům sdělil. Projekt měl celou dobu pracovní, zdůrazňuji pracovní název „Bublina X“a samotný ten je jen jednou z variant. 

Situace je nyní taková, že jsme za zmiňované prostředky „na kampaň“ připravili varianty grafiky, které můžeme právě využít pro jakoukoliv jinou slovní variantu. Vychází totiž z charakteru těchto vín.

Projekt je z naprosté většiny nachystaný a mediální bublina jeho dokončení neohrozí. Naopak v jistém ohledu pomohla jeho publicitě. A to zcela zdarma. 

Původně jsme zvažovali, že vzhledem k situaci na trhu ho odstartujeme co nejdříve. Proto jsme také věc začali komunikovat. Nakonec zavládla shoda, že nejprve je třeba, aby se tato vína objevila v obchodech a to už se letos nestíhá. Propagaci proto plánujeme v patřičné intenzitě až na rok 2025, kdy budou premiérově tato vína uváděna na trh. Je tedy dost času, abychom právní ochranu zajistili a ověřili si, jak se vybraná značka bude líbit spotřebitelům.

Mgr. Zbyněk Vičar
ředitel Vinařského fondu

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína