Nezapomeňte na povinné odvody do Vinařského fondu

Odvody do Vinařského fondu jsou stanoveny zákonem o vinohradnictví a vinařství, a to konkrétně ust. § 35 odst. 1 písm. a) – b). Vztahují se na výrobce vína, který vyrobil a v prohlášení o produkci uvedl 1000 l a více vyrobeného vína a na pěstitele, na něhož jsou registrovány vinice o rozloze 1 ha a více. Spolu s platbou je nutné zaslat tzv. výkaz odvodu.

VF
  • Výrobci vína mají povinnost uhradit odvod z vína (z produkce roku 2022) a poslat výkaz nejpozději do 25. 1. 2024.
  • Pěstitelé hroznů měli povinnost uhradit odvod z plochy vinic a také zaslat výkaz už k 31. 12. 2023.

Výkaz lze vyplnit online buď přes portál farmáře, nebo přes portál Vinařského fondu. Dále je pak možné ho vyplnit také v písemné formě a zaslat ho buď běžnou poštou, nebo jako scan prostřednictvím datové schránky, případně ho zanést osobně do kanceláře VF.

Bez řádně uhrazených odvodů a odevzdaných výkazů není možné např. žádat o podporu z VF.

Veškeré podrobnosti, včetně přesného výpočtu odvodů a podkladům k platbě, jsou dostupné na webu Vinařského fondu, v sekci Odvody.

Více info také u Ing. Ctibora Dolanského, kontrolora VF

Tel.: 541 652 473, 606 601 847

E-mail: dolansky@vinarskyfond.cz

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína