Rada Vinařského fondu rozdělila podpory

Březnové zasedání Rady Vinařského fondu se věnovalo přidělování podpor podle zaslaných žádostí. Radní přitom vycházeli z bodového systému s výjimkou kategorie F – významné projekty.

VF

V ostatních kategoriích měli žádosti seřazené podle bodového hodnocení, podle kterého stanovili hranici pro podporu. Na základě pevně alokovaných prostředků pro danou kategorii také případně požadovanou podporu snižovali všem stejným procentem, aby se dostalo na co nejvíc žadatelů a současně měla podpora smysl. Hlavní myšlenkou systému je, aby peníze směřovaly především právě k vinařům.

Celkem tedy z fondu touto formou zamíří k vinařům, spolkům a dalším subjektům přes 23 milionů korun.

Tady bychom jen chtěli připomenout, že polovinu rozpočtu fondu tvoří odvody (kde se pochopitelně nejvíce podílí největší firmy), dotace od Jihomoravského kraje a další příjmy. Druhou polovinu posílá stát.

Každá změna samozřejmě vyvolá nespokojenost, nelze bohužel vyhovět všem a příjmy se od roku 2004 prakticky nezměnily. Vaše připomínky nicméně bere fond velmi vážně a dalšímu precizování pravidel se bude věnovat na speciálním zasedání rady v květnu.

Zároveň budeme pracovat na větší uživatelské přívětivosti elektronických formulářů žádostí.

 Shrnutí k žádostem

 

podaných žádostí

schválených

zamítnutých

v Kč

A

215

199

16

10 142 670

B

61

45

16

1 611 250

C

63

49

14

1 878 800

D

31

24

7

955 850

E

101

68

33

1 986 550

F

42

26

16

6 522 000

celkem

513

411

102

23 097 120

A – Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích – PRO VINAŘE

B – Soutěže vín – PRO POŘADATELE

C – Školení, semináře, konference – PRO POŘADATELE

D – Propagační materiály

E – Propagační akce s tematikou vína a vinařství – PRO POŘADATELE – VINAŘSKÉ SPOLKY

F – Významné projekty … propagující víno, vinařství a vinohradnictví

Další informace:

V A podpořeno 7 spolků, ostatní jsou vinaři.

V B podpořeno pořádání 24 místních výstav/koštů.

V C podpořeno 45 vzdělávacích akcí (tzn. kurzů, workshopů, masterclass, školení …) a 4 konference.

V E podpořeno 68 projektů vinařských spolků (zejména otevřených sklepů a vinařských slavností)

Další termín podávání žádostí bude od 1. 7. do 15. 8. 2024

Bude otevřen pouze pro B, C, E a F.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína