Hodně lidí se nechá vědomě podvést pančovaným vínem, říká šéf vinařů

Loni neměli u nás vinaři příliš velký důvod k radosti. Letošní úroda, alespoň podle dosavadních výsledků, ale bude zřejmě nejlepší za poslední roky vůbec.

"Neobvyklé sucho naznačovalo, že bude následovat další nedobrý ročník, ale naštěstí na přelomu srpna a září zapršelo a hrozny se dostaly do skvělé kondice," pochvaluje si prezident Svazu vinařů České republiky Tibor Nyitray.

LN: V jakém stavu je podle vás nyní naše vinařství?

Myslím si, že vinařství jako obor je ve velmi dobré kondici. Postupem času se povedlo implementovat moderní způsoby jak pěstování révy vinné, tak i výroby vína. Vinaři jsou motivování k obnově vinohradů tak, abychom efektivněji využívali plochu vinic a dostali se na evropské standardy v počtu keřů na hektar. Smyslem je zkvalitnění hroznů a menší zatěžování keřů.

LN: Má to nějaký vliv na větší oblibu našich vinařů mezi tuzemskými spotřebiteli?

Určitě. Vinařský fond provádí pravidelné průzkumy veřejného mínění a za poslední roky výrazně stoupla obliba tuzemských vín. Více než 60 procent těch, co pravidelně nebo občas pijí víno, jako první volbu vyhledává právě naše vína. To je velmi dobrý stav, když si vezmete, že náš trh je zcela otevřený importu.

LN: A co třeba z pohledu podpory státu, možnosti podnikání, čerpání dotací?

Pokud se týče podpor ze zdrojů Evropské unie, tak ty z 80 procent směřujeme právě do výsadeb restrukturalizovaných vinohradů. Zbytek peněz do pořízení velkých dřevěných sudů a systémů na výrobu červených vín. Jde nám o to, abychom překonali mýtus o tuzemských červených vínech. Jejich kvalita je dnes na vysoké úrovni a směle se můžou rovnat vínům z okolních států.

LN: Pomůže vám finančně i český stát s výsadbou nových vinohradů, když Brusel umožnil od příštího roku rozšiřování jejich plochy?

V tomhle vyvíjíme tlak na ministerstvo zemědělství. Jde o to, aby ministerstvo našlo peníze na podporu nově vytvořeného systému výsadeb zcela nových vinohradů, tedy těch, které nejsou obnovované, ale vznikají jako nová plocha. Zdá se, že budeme vyslyšeni a bude možné čerpat podporu i z národních zdrojů, například z Programu rozvoje venkova.

LN: Využijí toho čeští vinaři v plné míře?

Myslím si, že toho využije mnoho vinařů, hlavně pokud se podaří vytvořit systém finanční podpory nových výsadeb.

LN: Ovlivní to i českou produkci a třeba i zvýšení podílu českých vín na celkové zdejší spotřebě?

Určitě by se to mohlo časem projevit, zvlášť pokud budou vinice vysazovány moderně a budou čítat více jedinců, než je stávající stav. V Evropě je běžné mít na hektaru i dvojnásobek našeho stavu. Historicky se vysazovaly řidší řádky, kvůli používání traktorů, které by se do hustších nevešly. Dnes jsou dostupné moderní stroje, které umožňují zachovat užší mezery mezi řádky, a lépe tak využít osazenou plochu.

LN: Nemají v tomhle vinaři výhodu například proti pivovarníkům? Přece jen Česko je víc pivní země než vinařská, alespoň z pohledu podílu dovozu na celkové domácí spotřebě.

Myslím, že podpora vinohradnictví je na místě. Nejde jen o výrobu vína, ale vinaření v sobě zahrnuje významný podíl péče o přírodu, krajinotvorbu, turistiku a vytváření pracovních příležitostí pro velkou skupinu obyvatel, a to nejenom na Moravě a v Polabí. Stačí se přijít podívat na vinice a je vše jasné. Akce jako třeba vinobraní, otevřené sklepy, různé výstavy a podobně přitahují doslova statisíce návštěvníků a jde o svého druhu kulturní zážitek. Navíc, my můžeme vyrobit pouze to, co nám příroda umožní, stačí si vzpomenout třeba na loňský nebo předloňský rok, kdy jsme se dostali hluboko pod průměrnou sklizeň. Myslím si, při vší úctě k pivovarnickému odvětví, že takový rozměr nemá.

LN: Už delší dobu vinaři upozorňují na problém s prodejem pochybných vín v různých "supermarketových vinotékách" a podobně. A přitom při pohledu na stránky Potravinynapranýři.cz prodej všelijak pančovaných vín jen kvete. Čím to je?

Samozřejmě je to v lidech, kteří taková zvěrstva činí. Bohužel navzdory tomu, že už se o tomhle problému docela dlouho a intenzivně mluví, se stále najde dostatek zákazníků, kteří vědí, že v pofidérních výčepech vína velice pravděpodobně koupí pančované nebo nekvalitní víno, ale navzdory tomu se nechávají vědomě podvádět.

LN: Nese vinu i stát? Má nedostatečná opatření na obranu?

Řekněme, že stát nese zodpovědnost za zlepšení situace. Snažíme se prosazovat opatření, která by snad mohla zlepšit situaci, ale nemáme žádné pravomoci zasahovat proti podvodníkům. Černý trh s vínem se projevuje nelegálním dovozem neregistrovaného vína, které se pak na černo prodává, pančuje, upravuje a podobně. Čísla vydávaná zemědělskou a potravinářskou inspekcí dokazují, že 30 procent testovaných vzorků vykazovalo takové závady, že musel být zakázán jejich prodej. Uvažme, že než dojde k takovému zásahu, se toto vadné víno vesele prodávalo a lidi je pili! Musím ale konstatovat, že téměř výhradně se tyto vady a falšování týkají vína přivezeného k nám z jiných států. Přestupky, týkající se domácího vína, jsou vskutku ojedinělé.

LN: Jak si lze vůbec vysvětlit tak velký zájem lidí o různé pochybné prodejny stáčeného vína? Není to tím, že lidé vínu moc nerozumí a kupují to, co víno jen připomíná a je to levné?

Myslím si, že ten, kdo je ochoten si koupit víno v květinářství, v herně, v pohřebním ústavu – skutečně i takový výčep jsme zaznamenali – nehledá vinařský zážitek. Jde jim asi jen o ty 1,2 deci alkoholu, obsažené v tekutině, která mu je prodána.

LN: Zlepší se to chystanou novelou vinařského zákona, kterou ministerstvo zemědělství už poslalo do vlády?

Snad ano. Aktuálně zveřejněný návrh novely vinařského zákona obsahuje soubor opatření, která by měla pomoci k potírání černého trhu. Nezbývá než doufat, že tomu tak bude. Nový systém evidence, hlášení, registrování bude vyžadovat velkou dávku nasazení příslušných orgánů, které by měly změnit styl práce a víc se věnovat vyhledávací činnosti a odhalování organizovaných mafiánských seskupení kolem vína.

Pozitivní je, že se v zákonu objevuje definice "falšování vína", a tudíž vzniká skutková podstata takového jednání, která bude moci být trestána jako správní delikt. Budeme usilovat o to, aby se zvlášť závažná jednání stala taky předmětem trestního stíhání, tak jak je to v civilizovaných státech obvyklé, třeba v Rakousku a Německu.

LN: Co jiného by se případně mělo ještě změnit, aby se eliminoval pochybný prodej vína a hlavně pochybní prodejci?

Rozhodně by mělo dojít k větší kooperaci mezi jednotlivými orgány státní správy a dohledu. Nedokážu pochopit, jak je možné, že ještě stále podnikají subjekty, které opakovaně uvádějí na trh pančované víno a místo jejich likvidace přibývají další a další odhalení. Taky jsme nezaznamenali, že by finanční správa postihla daňové úniky, spojené s vínem. Obrovská část vína se sem doveze načerno, načerno prodá, a tedy se neodvede příslušná DPH a daň z příjmu.

Zdroj: lidovky.cz
Datum vydání: 24.10.2015

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína