!!! Kalendář vinařských akcí 2016 !!!

Vážení pořadatelé vinařských akcí, 
máte poslední možnost vložit své akce do kalendáře vinařských akcí na webu www.vinazmoravy.cz - www.vinazcech.cz (www.wineofczechrepublic.cz). 2. 11. odesíláme export akcí pro výrobu tištěné verze kalendáře na rok 2016. Po tomto termínu již nebude možné další akce do tištěné verze kalendáře přidávat.

KALENDÁŘ VINAŘSKÝCH AKCÍ 2016

Nabízíme Vám možnost bezplatné prezentace akcí s vinařskou tematikou v Kalendáři vinařských akcí na webu www.vinazmoravy.cz - www.vinazcech.cz (www.wineofczechrepublic.cz). V kalendáři je možné informovat o výstavách a ochutnávkách vín, vinařských slavnostech i jiných vinařsko-kulturních akcích, pokud je u nich významným způsobem propagováno moravské a české víno. Akce je možné zadávat průběžně během celého roku (nezapomeňte na nadcházející období svatomartinských vín). Akce pořádané v roce 2016 a zadané do 2. 11. 2015 budou publikovány v tištěných průvodcích edice KRAJEM VÍNA 2016.

Postup pro zadání akce do Kalendáře vinařských akcí:

1) Nejprve v on-line kalendáři zkontrolujte, jestli akci již nezadal někdo jiný, aby se záznamy nezdvojovaly.

2) Pokud ne, zadejte pečlivě Vaši akci přes webový formulář (odkaz PŘIDAT AKCI). Dále se řiďte uvedenými informacemi. Po zadání akce klikněte na tlačítko NÁHLED a následně ULOŽIT, obdržíte obratem na e-mail zadavatele potvrzení a přehled zadaných údajů.

Pro zatraktivnění záznamu je možné vložit 2 fotografie dané akce (např. z minulých ročníků). Fotografie pouze ve formátech jpg, png nebo gif, velikost do 0,5 MB, v názvu souboru bez diakritiky! Dále je možné nahrát až 3 soubory ke stažení a zadat zobrazení místa akce na interaktivní mapě - GPS (pouze pro webovou verzi).

Nezapomeňte využít této příležitosti velmi účinně a navíc bezplatně informovat o Vaší vinařské akci. Termín uzávěrky pro tištěnou verzi kalendáře pro rok 2016 je 2. 11. 2015! Pokud sami nejste pořadateli vinařské akce, předejte, prosím, tuto informaci obecnímu úřadu, svazu vinařů či zahrádkářů atd. ve Vaší obci.


Několik rad, tipů a doporučení pro zadávání akcí

Respektujte, prosím, strukturu a nastavení kalendáře:

 1. Název akce – S výjimkou počátečních písmen a vlastních názvů nepoužívejte verzálky (velká písmena). (Takovýto zápis je vyhrazen jen nejvýznamnějším akcím, u ostatních jsou administrátorem odstraněny.)
 2. Místo – Toto pole využijte k bližšímu určení místa konání akce (např. název vinotéky, ulice, kulturní dům, sklepní ulička,…), nevpisujte znovu město nebo obec a PSČ.
 3. Stručný popis  - Toto pole bude sloužit jako popis akce v tištěném kalendáři. Využijte jej ke stručnému a výstižnému popisu akce a vyhněte se „převyprávění“ informací, které čtenář získá z ostatních polí, např. „Dne toho a toho proběhne tam a tam…“Nezapomeňte uvést spojitost akce s tuzemským vínem.
 4. www stránka a kontaktní e-mail - Nezadávejte dvě webové adresy či dva e-maily - internetová stránka pozbude interaktivnosti a internetový prohlížeč pak hlásí chybu.
 5. Kontaktní údaje zadávejte kompletní a bez chyb.
 6. Podnadpis – Toto pole se do tištěné verze neexportuje. Je-li jeho součástí informace, která by měla být v tištěném kalendáři, zadejte ji i do pole Stručný popis

Před odesláním si záznam přečtěte a opravte případné gramatické a jiné chyby!

Popis akce můžete okopírovat z předchozího ročníku. V tom případě zkontrolujte aktuálnost všech dat!

Administrátor si vyhrazuje právo na korektury dodaných textů.

SLUŽBY OTEVŘENÝCH SKLEPŮ

S rostoucí nabídkou dlouhodobě otevřených sklepů v obcích jsme se rozhodli věnovat této službě zvláštní pozornost, protože je velmi důležitá pro nabídku vína vinařským turistům v jednotlivých obcích. Akce budou mít na webu i ve vinařských průvodcích Krajem vína 2016 svůj vlastní prostor.

Pro zveřejnění je akci nutné zadat přes Kalendář akcí na webu www.vinazmoravy.czwww.vinazcech.cz.

Pro vytvoření a přijmutí akce do nové sekce „Služby otevřených sklepů“ je nutné splnit následující podmínky:

 • akce se koná ve vinařské obci ČR dle zákona o vinařství a vinohradnictví
 • pořadatelem vinařské akce je obec nebo právně podložená forma sdružení vinařů
 • do služby musí být zapojeno minimálně 6 sklepů v obci
 • provoz minimálně 2 měsíce v kuse a vždy minimálně 1 sklep v pátek, sobotu a neděli v pevně stanovenou dobu bez nutnosti objednání, ve zbytku týdne umožnit návštěvu po předchozí objednávce
 • zadavatel musí znát před zadáním termín otevřených sklepů od – do a seznam zúčastněných vinařů vč. kontaktů na ně

Věříme, že se budete rádi podílet na přípravě propagačních materiálů o vinařské turistice na jižní Moravě a v Čechách a že vydané materiály budou dobře sloužit Vaší propagaci.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo připomínek na úpravu či doplnění materiálů této edice nás neváhejte kontaktovat.

Ing. Petr Gondáš, projektový manažer                                  

mobil: +420 602 470 261

e-mail: petr.gondas@vinarskecentrum.cz

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína