Slavnost vinobraní v Nechorách má svůj řád

o obřadu obcházení hory na straně stojící hotař huliká na rožek, práská kocarem a střelci střílejí na všechny světové strany.

Prušánky– Podle prušánecké kroniky pořádal první slavnost vinobraní pod Nechory místní sbor dobrovolných hasičů 30. září roku 1928. Slavnost zahájil starosta obce, poté se četlo horenské právo. Dále místní kronikář o této události napsal: "Poté všichni účastníci jeden po druhém starostou počínaje vezmou sekeru a poklepávají na kolíky. Pak starosta vyzve všechny přítomné, aby jdouce jeden za druhým v kruhu horu třikrát obešli a přitom se modlili. Po tomto obřadu na straně stojící hotař huliká na rožek, práská kocarem a střelci střílejí na všechny strany světové. Několik kroků stranou hoří oheň. Pak vezme starosta ku slibu hotaře, který končí podáním ruky starostovi." Přísaha hotařů zněla: "My, hotaři, slibujeme, že budeme túto horu a všecky vinohrady věrně a svědomitě hlídati přede všemiškůdníky. Každého,kdo ve vinohradě něco ukradne, bez milosti jej udáme a předvedeme slavnému súdu."

Hotař byl hlídač vinohradů v době dozrávání hroznů, který procházel vinohrady, plašil ptáky a chránil vinice před zloději. Vdobách platnosti horenského práva měl hotař velké pravomoci, ale i řadu povinností. Ale i později byl důležitou a respektovanou osobou v době dozrávání vinohradů. Hotař patřil spolu s důvěrníky gruntovní knihy, revizory obecního účtu, odhadci dobytka, ponocným, natahovačem věžních hodin, pastýřem, obecním policajtem a bubeníkem mezi obecní činovníky takzvané služebníky, kteří se vedle obecního zastupitelstva, obecního představenstva a starosty podíleli na správě obce a byli vedení obce nápomocni.

Ale zpátky k popisu vinobraní: "Hotař odevzdá kocar a rožek jmenovaným členům obecního zastupitelstva, kteří tuto noc hlídají střídavě s jinými vinohrady až do příštího poledne. Hotař pak jde domů." Dříve po postavení hory bývala v některé búdě hostina, na začátku věnovali přítomní dvouminutovou vzpomínku na zemřelé předky, kteří tuto slavnost podobným způsobem prováděli. Hostina trvala mnohdy až přes půlnoc.

Během války se slavnost vinobraní nekonala. Naštěstí po druhé světové válce se slavnost znovu obnovila, prvního vinobraní se zúčastnil i tehdejší ministr zemědělství Julius Ďuriš. Celá slavnost byla nafilmována a brněnský Čs. rozhlas z ní pořídil zvukový záznam "Nechorské búdy".

Později se organizace vinobraní ujali zahrádkáři společně s chasou. V roce 1996 a několik následujících let se slavnost vinobraní nekonala, jednak z ekonomických důvodů, jednak z praktických důvodů, protože v době konání je ve vinohradech nejvíce práce. Ke znovuobnovení slavnosti vinobraní došlo v roce 2003 zásluhou manželů Olgy a Ivoše Němečkových. Novodobá slavnost vinobraní se koná v sobotu čtrnáct dní po zarážení hory. Začíná průvodem krojované mládeže od kulturního domu v Prušánkách, chlapci nesou horu ozdobenou věnci z devatera kvítí, do kroku vyhrává dechová kapela. V čele průvodu jdou hotaři.

Mezitím se u tanečního parketu v Nechorách scházejí místní vinaři se svými hosty, v poslední době také hodně turistů, protože přes Nechory vede vinařská cyklostezka. K poslechu vyhrává cimbálová muzika.

Po příchodu k Nechorám šohaji nejdříve postaví horu – zasadí kmen do připravené jámy, zasypou a upevní jej dvanácti kolíky, které symbolizují dvanáct měsíců v roce a také dvanáct apoštolů. Nakolíky se položí věnec upletený z révy a spolu s děvčaty předvedou slavnostní pásmo. Děvčata postupně odrecitují krátké básničky, které se vztahují vždy k jednomu měsíci v roce, a říká se v nich, co v tomto období dělá vinař ve vinici a ve sklepě. Pak šohaji a děvčata tančí v kruhu a zpívají píseň "Už jsme horu postavili, dvanáct kolků zarazili…". Následuje vyhazovaný valčík a vrtěná. Při první polce sehraje jeden nebo několik šohajů krádež ve vinici a jsou samozřejmě dopadeni hotaři. Následuje symbolický trest – většinou dostane šohaj kocarem na zadek. Aby se podobná situace neopakovala, přečtou hotaři pro poučení ostatních horenské právo.

Po skončení programu následuje volná zábava, lidé tančí, zpívají a dobře se baví. Slavnost vinobraní je ze všech událostí v Nechorách největší a nejnavštěvovanější.

A protože se obecně ví, že se snažíme uchovat jeho původní podobu, přijeli v roce 2012 na vinobraní filmaři z Brna a natočili slavnost vinobraní v Prušánkách – Nechorách jako část propagačního dokumentárního filmu o historii a současnosti vína na jižní Moravě pro muzejní expozici Brněnské podzemí.

Zdroj: Slovácko
Datum vydání: 29.7.2014
Odkaz:  http://www.hodoninskydenik.cz

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína