Některé další důležité termíny u označování vín

Vinařský zákon, resp. jeho prováděcí vyhláška definuje některé další pojmy pro označování vín.

Víno lze označit jako:

"barrique", pokud víno zrálo nejméně 3 měsíce v dubovém sudu o objemu větším než 210 litrů a menším než 250 litrů, který nebyl používán pro výrobu vína déle než 36 měsíců. Toto označení lze doplnit údajem o době zrání vína v měsících nebo letech.

"zrálo v sudu", pokud víno zrálo v dřevěném sudu po dobu nejméně 6 měsíců.

"claret", "clairet" nebo "klaret", pokud se jedná o bílé víno vyrobené z modrých vinných hroznů bez nakvášení.

"růžák" nebo "ryšák", pokud bylo víno vyrobeno ze směsi vinných hroznů nebo hroznového moštu z bílých, případně červených, a modrých vinných hroznů.

"archivní víno", pokud je víno uváděno do oběhu nejméně 3 roky po roku sklizně.

"mladé víno", pokud je víno nabízeno ke spotřebě konečnému spotřebiteli nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém proběhla sklizeň vinných hroznů použitých k výrobě tohoto vína.

"první sklizeň""panenská sklizeň" nebo "panenské víno", pokud víno pochází z první sklizně vinice; za první sklizeň vinice se považuje sklizeň uskutečněná ve třetím roce po výsadbě vinice.

"botrytický sběr", pokud jakostní víno s přívlastkem druhů výběr z hroznů nebo výběr z bobulí nebo výběr z cibéb bylo vyrobeno z hroznů, které byly aspoň z 30 % napadeny ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P.

"zrálo na kvasnicích" nebo "školeno na kvasnicích" anebo "krášleno na kvasnicích" nebo"sur lie", pokud víno při výrobě bylo ponecháno na kvasnicích po dobu nejméně 6 měsíců.

Označení "rezerva" je možné použít pro víno, s výjimkou šumivého vína a perlivého vína, které zrálo nejméně 24 měsíců v dřevěném sudu a následně v lahvi, z toho v sudu nejméně 12 měsíců u červeného vína a 6 měsíců u bílého nebo růžového vína.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína