VOC Mělník

 voc melnik

ROK VZNIKU: 2015

KONTAKT: www.vocmelnik.cz

POPIS:

VOC  Mělník  vzniklo  na  sklonku  roku  2015.  Je  to  první VOC   založené  ve vinařské  oblasti  Čechy. V současnosti se nejvíce vinic nachází v okolí Mělníka, Litoměřic a Mostu. Území této oblasti osázené vinicemi  není  souvislé,  ale  skládá  se  z  jednotlivých  příhodných  lokalit  ležících  na chráněných  jižních svazích v nižší nadmořské výšce, většinou rozprostřených kolem toků českých řek Vltavy a Labe. Větší proměnlivost počasí v jednotlivých ročnících vedla odjakživa české vinaře k dlouholetému uchovávání a zrání vín v sudech. Mělnické vinice leží většinou na vápenitém podkladu vrstev opuky, která je místy překryta  hlinitopísčitými  náplavami.  Půdy  jsou  lehčí,  záhřevné  a  poskytují  výborné  podmínky  pro pěstování modrých odrůd. To vystihli dobře zdejší vinaři již ve středověku a soustředili se hlavně na pěstování odrůdy Rulandské modré, která sem přišla z Burgundska spolu s tamními vinařskými rodinami, od nichž se domácí obyvatelstvo učilo pěstovat révu po burgundském způsobu. Odrůda Ryzlink rýnský sem byla zavedena až v průběhu 19. století.

Jedním z cílů spolku je podpoření pěstování typických odrůd révy vinné pro Mělník, dále pak marketingová podpora VOC vín a jejich producentů, a v neposlední řadě celkové zvýšení prestiže Mělníka jako jedné z  nejstarších  vinorodých  obcí  v České  republice.  Byly vytipovány  a  následně  vybrány  nejlepší  viniční tratě zúčastněných vinařství a odrůdy révy vinné vhodné pro výrobu VOC vín. Při výběru odrůd byla zohledněna hlediska historická, podle vhodnosti, ale i praktická. VOC Mělník se soustředí na výrobu vín z odrůd Rulandské modré, Ryzlink rýnský a Müller Thurgau a jejich cuvée. V současné době má
spolek 4 členy, kteří mohou vyrábět vína s označením „VOC Mělník“.

Vína navržená na VOC Mělník musí být vyrobena tak, aby se odlišovala od běžných odrůdových vín z mělnické vinařské podoblasti. Vína lze vyrábět z hroznů révy vinné sklízených ručně a v odpovídající kvalitě pro přípravu jakostních vín. Mošt pro výrobu vína musí mít minimálně 18˚ cukernatosti podle °NM,  přičemž  hektarový  výnos  nesmí  překročit  11  tun. Vína  se  nesmějí  školit  v  sudech  barrique a je zakázána metoda karbonické macerace a termovinifikace. Vína musí vykazovat typické senzorické vlastnosti dané odrůdy a odpovídající oblasti, přičemž zbytkový cukr je omezen do 12g/l.

 

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína