Vinohradnicko-vinařské semináře v Hustopečích - informace pro vinaře

Vážení vinaři, dovolujeme si Vás pozvat na tradiční vinohradnicko-vinařské semináře, které v letošním roce pořádá Moravín, svaz moravských vinařů při příležitosti 50 letého výročí od založení.

Pokud Vás přiložený program semináře oslovil, zašlete řádně vyplněnou přihlášku prostřednictvím e-mailu na info@moravin.eu nebo vseidlova@iol.cz – e-mailová přihláška je akceptována i bez podpisu nebo razítka. K dispozici je také korespondenční adresa: MORAVÍN, svaz moravských vinařů, Nová 48, 692 01 MIKULOV nebo PO BOX 88, 692 01 MIKULOV. Přihlášku prosím zašlete obratem, nejpozději do 10. února 2014. Jména účastníků semináře prosím uveďte čitelně. Informace, program a přihláška bude také k dispozici na webu Moravínu na adrese www.moravin.eu.

Účastnický poplatek zaplaťte obratem, nejpozději do 7. února 2014 převodem na účet MORAVÍNU u České spořitelny Mikulov a.s., č. ú. 1381622309/0800, variabilní symbol je IČ firmy, specifický symbol: 110214 nebo hotově u prezence. Doklad o úhradě prosím předložte na požádání při prezenci před zahájením semináře.

Účastnický poplatek za třídenní seminář činí pro člena MORAVÍNU 1.500,- Kč, pro ostatní účastníky 1.800,- Kč. Poplatek tvoří část kalkulovaných finančních nákladů potřebných na uspořádání seminářů a zahrnuje: náklady spojené s přednáškami, technickým zabezpečením a službami, 3x oběd, 3x večeři, úterní exkurzi a degustační skleničku. Cestovné a ubytování je v režii účastníků.

Ubytování si každý účastník zajišťuje individuelně, pro zájemce z řad účastníků je předběžně dohodnuto ubytování v hotelu CENTRO za zvýhodněnou cenu. Při objednávce noclehu na recepci sdělte, že se účastníte semináře.

Prosíme účastníky semináře o předání alespoň jednoho vzorku vína (2 láhve), adjustované nebo řádně označené. Vína budou prezentována na společné večerní degustaci dle programu, na které jsou všichni účastnící srdečně zváni. Děkujeme.
Přihláška na školení je závazná, po předložení dokladu o úhradě je přenosná, uhrazený účastnický poplatek se při neúčasti nevrací. Pohřebujete-li vystavit na účastnický poplatek doklad (fakturu), vyznačte požadavek na přihlášce, nebo napište.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme řadu odborných zážitků.

Za výbor MORAVÍNU

Vladimíra Seidlová
výkonná místopředsedkyně

Soubory ke stažení

Pozvánka (pdf)
pdf, 216298
Program seminářů (pdf)
pdf, 270698
Přihláška (doc)
doc, 43008
Informační pokyny (doc)
doc, 204288

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína