Weinparade Poysdorf 2018 - informace pro vinaře

Vážení vinaři, po roce opět zasílám přihlášku a podmínky účasti na regionální soutěžní přehlídku vín rakouské vinařské oblasti Weinviertel, 45. Weinparade Poysdorf 2018. Pokud budete mít zájem zúčastnit se, přečtěte si prosím pozorně přiložené materiály i tento dopis. Stejně jako v minulých letech bude soutěž pro naše vinaře organizačně zajišťovat Moravín, svaz moravských vinařů.

Chcete-li se zúčastnit této soutěže, zašlete dle dispozic řádně vyplněnou přihlášku na jeden z uvedených e-mailů nejpozději do 14. března 2018. Přijetí přihlášky zaslané e-mailem bude zpětně potvrzeno rakouským pořadatelem a tím bude přihláška akceptována, přihlášky dodané po termínu nebudou akceptovány!  

Přihlášené vzorky je možné dodat v určeném termínu do Mistelbachu samostatně, viz podmínky účasti, nebo využít hromadný svoz a vzorky dodat do VINAŘSTVÍ HOLÁNEK, IVAŇ, v úterý 3. dubna 2018 od 8.00 do 16.00 hod. Vzhledem k Velikonočním svátkům je sběr vzorků v Ivani možný pouze jeden den, příp. po dohodě s Ing. H. Holánkem. Vinařství Holánek je v Ivani u hlavní silnice směr Vranovice na konci obce.

DŮLEŽITÉ! Vzorky vín musí být řádně adjustované, označené číslem šarže a zabalené výhradně do originálního kartonu na tři lahve! Kartony označte etiketou a zkratkou WP. Přihlášky vyplňte čitelně, vyhnete se zbytečným zkomoleninám jmen a názvů firem v katalogu i na diplomech.

Účastnický poplatek požadovaný rakouským pořadatelem za 1 vzorek činí € 42,--, zaplaťte jej předem výhradně převodem na účet pořadatele: Bezirksweinbauver-band Poysdorf, IBAN: AT 78 32663000 00001669  BIC: RLNWATWWPOY. Řádný doklad bude vystaven dodatečně rakouským pořadatelem soutěže. NEPLAŤTE NA ÚČET MORAVÍNU! Přijímána nebude ani platba v hotovosti!

Za poskytnuté služby tj. náklady za německy hovořící obsluhující personál v den veřej-né degustace, organizační zajištění soutěže a dopravu vzorků vín požadujeme od všech přihlášených vinařství zaplacení organizačního poplatku ve výši 100,--Kč/vzorek. Platbu prosím proveďte při předání vzorků hotově, případně převodem na účet Moravínu u ČS č. ú. 1381622309/0800, v. s. 190318, faktura za služby bude Moravínem vystavena na vyžádání e-mailem. Poplatek je určen na pokrytí části nezbytných nákladů, které pro Vás dle požadavků organizátora zajišťujeme.

Slavnostní předání ocenění a veřejná degustace se uskuteční v sobotu 19. května 2018 od 10.00 hod. pro zvané hosty a vinaře, od 13.00 hod. pro veřejnost. Ocenění vinaři obdrží pozvánku.

Zdravím a přeji příjemný den                                                                            

 

za výbor Moravínu

Vladimíra Seidlová                                                    

místopředsedkyně

MORAVÍN, svaz moravských vinařů o. s., Zámek 1, 692 01 Mikulov, P. O. Box 88; e-mail: info@moravin.eu , vseidlova@iol.cz, http: www.moravin.eu; tel. 602 559226; korespondenční adresa: Nová 48, 692 01 Mikulov

 

Soubory ke stažení

Info vinařům (docx)
docx, 19988
Podmínky soutěže (doc)
doc, 41472
Přihláška (xlsx)
xlsx, 76804

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína