CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA ODRŮDY NEUBURSKÉ

- tajemná odrůda moravských vinic

Určení soutěže
Soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z odrůdy Neuburské a kupáže vín v nichž tvoří tato odrůda minimálně 30%.
Účast v soutěži není omezena původem hroznů ani ročníkem. Soutěže se rovněž mohou zúčastnit vína šumivá, perlivá a likérová.

Poslání a cíl přehlídky
Cílem této vinařské akce s celostátním rozsahem je především podpořit a zviditelnit tuto v dnešní době poněkud opomíjenou tradiční odrůdu našich vinařských regionů. Zároveň je záměrem upozornit na aktuální pěstitelské problémy této odrůdy a alarmující situace ohledně poklesu zastoupení odrůdy Neuburské v nových výstavách a při obnovách vinohradů.


Pořadatel přehlídky a její partneři
Pořadatelem přehlídky je Obec Velké Hostěrádky
Partnerem akce je Mikroregion Hustopečsko a Rodinné vinařství NOELKA
Akce se koná s podporou Vinařského fondu ČR


Termín a místo konání
28. července 2012, zahájení přehlídky ve 13:30, předání ocenění v 16:00
Sokolovna Velké Hostěrádky


Množství lahví a poplatek
Účastník soutěže vydá bezplatně 3 ks lahví (o obsahu 0,75 l, výběr z hroznů 0,5 l, speciální výběr 0,375 l) od jednoho vzorku do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné přehlídky.
Každá láhev musí být soutěžícím označena jménem, bydlištěm, uvedením ročníku sklizně hroznů a označení zda jde o odrůdové víno či kupáž.
Nesprávné údaje na přihlášce vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného nepravdivého uvedení údajů budou všechna vína daného účastníka vyloučena ze soutěže.

Za žádný přihlášený vzorek se neplatí účastnický poplatek!

Přihlášky
Vína se přihlašují online na přihlašovacím serveru ELWIS zde: ZDE

Odběr vzorků
Odběr vzorků bude probíhat ve dnech 10. – 13. července 2012
v obcích Mikroregionu Hustopečsko (Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov Morkůvky, Nikolčice, Němčičky, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín. Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Vrbice a Zaječí) bude odběr proveden na příslušném obecním úřadě

v městech Hustopeče a Velké Pavlovice bude odběr proveden na Turistických informačních centrech (TIC)

v dalších obcích bude odběr proveden u pověřených kontaktních osob na základě předchozí telefonické nebo emailové dohody. !!! Prosíme o sdělení informace o Vaší účasti na níže uvedené kontakty. Můžete ohlásit také vzorky hromadně za místní vinařské sdružení!!!

Plné láhve budou vyměněny za prázdné při převzetí, resp. podle místních možností.
Předáním vzorků souhlasí přihlašovatel se zpracováním a publikací údajů o výrobci a vínu v katalogu výstavy a v odborném tisku.


Hodnocení vzorků
Hodnocení přihlášených vzorků proběhne v Národním vinařském centru ve Valticích. Provedeno bude zkušenými degustátory dlouhodobě spolupracujícími s touto institucí.


Hodnotící systém
Vína zařazená do soutěže budou hodnocena 100 bodovým systémem mezinárodní unie enologů.


Ocenění a další bonusy
V rámci soutěže budou udělena následující ocenění:

Champion celostátní soutěžní přehlídky
Cena za nejlépe hodnocené víno ročníku 2011
Cena za nejlépe hodnocené víno starších ročníků
Cena za nejlepší hodnocené víno z regionu Kloboucka
Cena za nejlepší kupáž

Organizátor si vyhrazuje právo neudělit některou z výše uvedených cen v případě nízkého zastoupení přihlášených vzorků odpovídající kategorie.

Nejlépe hodnocená vína (max. 30%) obdrží diplomy s uvedením dosaženého hodnocení.


V případě dotazů je možné se obracet na kontakty:
Tomáš Lengál – 724 062 297, noelka@noelka.cz, neuburginfo@email.cz

Soubory ke stažení

Podklady k soutěži odrůdy Neuburské
doc, 499712

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína