Weinparade Poysdorf 2012 - informace pro vinaře

Vážení vinaři, stejně jako v minulých letech bude soutěž Weinparade Poysdorf pro naše vinaře organizačně zajišťovat Moravín, svaz moravských vinařů ve spolupráci s NVC Valtice. Věnujte prosím pozornost přiložné přihlášce a podmínkám účasti.

Máte-li zájem zúčastnit se této soutěže prostřednictvím Moravínu, zašlete dle dispozic řádně vyplněnou přihlášku na jeden z výše uvedených e-mailů nebo na korespondenční adresu: MORAVÍN, Nová 48, 692 01 Mikulov nejpozději do 12. března 2011. Přijetí přihlášky zaslané prostřednictvím e-mailu bude zpětně potvrzeno a tím přihláška akceptována.

DŮLEŽITÉ! Přihlášené vzorky je možné dodat do Mistelbachu samostatně viz podmínky, nebo je dodejte do NVC Valtice, v pondělí 2. dubna 2012 od 8.00 do 16.00 hod., odkud bude organizován hromadný svoz. Vzorky vín musí být řádně adjustované, označené číslem šarže a zabalené do kartonu na tři lahve, kartony označte etiketou a zkratkou WP!

Účastnický poplatek za vzorek činí € 36,--, zaplaťte jej převodem výhradně na adresu pořadatele v Rakousku (viz podmínky soutěže) nebo při předání vzorků v eurech v NVC (řádný doklad bude vystaven dodatečně pořadatelem soutěže). NEPLAŤTE PŘEVODEM NA ÚČET MORAVÍNU!

Žádáme účastníky soutěže o zaplacení organizačního poplatku ve výši 300,--Kč/firma buď při předání vzorků hotově příp. převodem na účet Moravínu u České spořitelny č. ú. 1381622309/0800, v. s. 02412. Poplatek je určen na pokrytí nezbytných nákladů na dopravu, organizaci ale i náklady za obsluhující personál v den veřejné degustace, které pro Vás dle požadavků organizátora zajišťujeme.

Předání ocenění a veřejná degustace se uskuteční 26. května 2012. Podrobnosti a informace obdržíte dodatečně.

Více v dokumentech ke stažení na konci zprávy!

{soubory files_aktuality_2347}

Soubory ke stažení

pdf, 550798
xls, 68608

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína