Seminář "Integrovaná ochrana proti chorobám a škůdcům révy"

Ve Valticích se v rámci projektu „Konkurenceschopnost a kvalita - cesta k dlouhodobé prosperitě potravinářského podniku“ uskuteční 13. 3. 2012 odborný seminář na téma integrované ochrany proti chorobám a škůdcům révy.

Popis semináře:
Zásady integrované ochrany rostlin, integrovaná a ekologická produkce. Základní informace o přípravcích na ochranu rostlin (fungicidy, akaricidy, insekticidy), zásady správného použití pesticidů. Opatření k předcházení vzniku rezistence škodlivých organizmů (antirezistentní strategie). Abiotická poškození révy. Významné virové, bakteriální a houbové choroby a významní živočišní škůdci révy, příznaky napadení, resp. poškození, biologie patogenů, bionomie škůdců, výskyt a škodlivost. Systémy integrované ochrany proti hospodářsky významným chorobám a škůdcům révy se zdůrazněním významu komplexu preventivních opatření a usměrněné chemické ochrany (prognóza výskytu škodlivých organizmů a signalizace termínů ošetření, prahy ekonomické škodlivosti, optimální volba pesticidů).

Pořádá:
Institut pro Regionální Spolupráci, OAK Hodonín, OAK Břeclav, Národní vinařské centrum, o.p.s. a Svaz vinařů České republiky, o.s. Financováno z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu projektu:
„Konkurenceschopnost a kvalita - cesta k dlouhodobé prosperitě potravinářského podniku“.

Místo:
přednáškový sál Národního vinařského centra, Zámek 1, Valtice

Program:
Seminář probíhá 13. 3. 2012 od 8:30 hod. do 14:30 hod. Výklad jednotlivých témat bude vhodně přerušen přestávkou.

Pro účastníky je zajištěno občerstvení.

Přednášející: Ing. Petr Ackermann, CSc. - Dlouholetý zaměstnanec ÚKZÚZ, Odboru karantény a ochrany rostlin Brno, později SRS, Odboru prostředků na ochranu rostlin Brno, kde pracoval ve funkcích vedoucího oddělení všeobecné ochrany a diagnostiky, později ochrany rostlin proti houbovým chorobám a následně fytopatologie. Odborně je zaměřen především na ochranu ovocných plodin a révy. Zajišťuje rozsáhlou přednáškovou a poradenskou činnost pro rostlinolékaře i pěstitele. Externě přednáší na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně problematiku integrované ochrany ovocných plodin a révy. Publikuje ve vědeckých a především odborných časopisech. Je členem redakční rady časopisů Vinohrad a Rostlinolékař. Působí jako soudní znalec v oboru zahradnictví a ochrana rostlin.

Prosíme Vás vzhledem k omezené kapacitě o včasné přihlášení na stránkách Národního vinařského centra. V případě dotazů volejte na tel. 731 603 843. Registrujte se, prosím, nejpozději 7 dní před konanou akcí, abychom Vám mohli zajistit propagační materiály. V případě omezených časových možností můžete za sebe vyslat svého zástupce.

Soubory ke stažení

Pozvánka
pdf, 514750

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína