Tiskové prohlášení MZe ke spotřební dani na víno

Tisková zpráva, Ministerstvo zemědělství ČR

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s navrhovaným zdaněním vína, situace by měla zůstat taková, jaká je v současnosti.

Vybraná daň by pro státní rozpočet nebyla v žádném případě zásadním příjmem. Podstatně by ale ovlivnila české vinařství. Navrhovaná daň je totiž bezvýznamná pro dovozová, ale významná pro domácí vína. Nové zdanění by zejména malým vinařům způsobilo existenční problémy. Zatížení touto daní by vedlo ke zdražení a tím by zvýhodnilo zahraniční levná vína, která často obsahují více alkoholu a přitom zdaleka nejsou tak kvalitní, jako vína z Čech a Moravy. Když pomineme, jaký by to mělo dopad na zdraví spotřebitelů, otevřelo by zdražování vín prostor pro nelegální trh a daňové úniky. Přitom čeští vinaři sami odvádějí příspěvky do Vinařského fondu, který podporuje marketing vína, rozvoj turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví. Tím nejenom rozvíjejí celou krajinu, ale i posilují tradiční zaměstnanost na venkově a to velmi často v oblastech, kde je vysoká nezaměstnanost.

Petr Bendl
ministr zemědělství


zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_tiskove-prohlaseni-ke-spotrebni-dani-na.html

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína