Dozorčí rada Vinařského fondu se vymezila proti spotřební dani na tichá vína

Poslední dubnový den zasedala Dozorčí rada Vinařského fondu. Kromě schválení finančního plánu a dalších náležitostí přijala na návrh předsedy Miloslava Janulíka tato usnesení k aktuální situaci:

fond logo

Dozorčí rada VF nepovažuje zavedení spotřební daně z tichých vín za krok správným směrem k udržení českého a moravského vinařství.

Dozorčí rada se dále věnovala tématu poškození vinohradů jarními mrazy a shodla se na tom, aby stát pomohl nejvíce postiženým vinařům překonat období výpadku produkce.

Dozorčí rada VF apeluje, aby stát zvážil vhodnou formu pomoci vinařům nejvíc postiženým jarními mrazy.

Ředitel navrhl, že stanovisko Dozorčí rady VF přenese také do Newsletteru Vinařského fondu, což se takto děje..

Dozorčí rada Vinařského fondu se dále na návrh Petra Marcinčáka shodla na tom, aby se Vinařský fond snažil o změnu v komunikaci a propagaci směrem, který by lépe vysvětlil význam oboru vinařství a vinohradnictví zejména v péči o krajinu, biodiverzitu a návaznost na další ekonomická odvětví jako např. cestovní ruch. Poté přijala následující usnesení:

Dozorčí rada VF doporučuje Radě Vinařského fondu zvážit změnu komunikační strategie vysvětlující význam tuzemského vinařství a vinohradnictví pro údržbu krajiny, ekologizaci a biodiverzitu a také pro navazující ekonomická odvětví jako např. cestovní ruch.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína