MAKRO VÍNO ROKU 2008

Vážení obchodní přátelé,

společnost MAKRO Cash & Carry ČR si Vás dovoluje kontaktovat v souvislosti s vyhlášením šestého ročníku prestižní soutěže Makro víno roku 2008. Jedním z našich cílů je stát se uznávaným profesionálním partnerem pro podnikatele v oblasti velkoobchodního prodeje vína. Pevně věříme, že vyhlášení již šestého ročníku soutěže naši celkovou koncepci v této oblasti náležitě podpoří. Cílem soutěže je umožnit tuzemským výrobcům vína přístup na trhy společnosti Makro (a to jak tuzemské, tak zahraniční). Tato soutěž se každoročně opakuje.

Vína se přihlašují na formuláři /viz příloha/. Nesplnění požadovaných termínů opravňuje pořadatele vyloučit příslušné vzorky ze soutěže bez jakékoli náhrady.

Součástí přihlášky jsou adjustované lahve označené:
• jménem a adresou výrobce
• názvem vína
• ročníkem
• kvalitativním označením
• číslem šarže

Dále je součástí přihlášky fotokopie rozhodnutí o zatřídění SZPI a analytický rozbor z akreditované laboratoře nebo laboratoře pověřené SZPI. V případě uvedení nepravdivých údajů budou všechna vína daného účastníka vyloučena ze soutěže. Výrobce souhlasí se zpracováním a publikací údajů o sobě a o produktu v tiskovinách společnosti Makro a odborném tisku.

Informace:
MAKRO Cash & Carry ČR
Markéta Světlíková
Communication Manager
Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky,
e-mail: marketa.svetlikova@makro

Přihlášky a vzorky zasílejte na adresu:
Ing. Marek Babisz
NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, o.p.s.
Zámek 1, CZ - 691 42 VALTICE
tel./fax: 519 352 744
e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz

Vzorky je nutno doručit na výše uvedenou adresu nejpozději do 28.05. 2008.

Požadovány jsou 3 lahve od 1 vzorku, každý výrobce může nominovat maximálně 6 vzorků vín suchých a 4 vzorky vín se zbytkovým cukrem.
Nominační poplatek je 500,- Kč za jeden přihlášený vzorek.
Na základě doručené přihlášky bude vystavena faktura, která bude výrobci zaslána poštou. Neproběhne – li úhrada do jednoho měsíc od vystavení faktury, bude vzorek bez náhrady vyřazen.

Soubory ke stažení

Statut a pokyny k soutěži Makro víno roku 2008
zip, 111439
Přihlášky k soutěži Makro víno roku 2008
zip, 40679

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína