MAKRO víno roku 2009

Jako každé jaro, i letos Vás jménem společnosti Makro Cash & Carry ČR oslovujeme v souvislosti s vyhlášením dalšího ročníku prestižní soutěže Makro víno roku 2009. Naše společnost si zakládá na široké velkoobchodní nabídce vín určené profesionálům z oblasti gastronomie a nezávislého maloobchodu. Cíle soutěže se proto ani pro sedmý ročník neliší – chceme tuzemským výrobcům vína, respektive jejich vínům, umožnit přístup do velkoobchodního světa společnosti Makro a nabídnout našim profesionálním zákazníkům to nejlepší, co naši vinaři dokázali v uplynulých létech vytvořit.

Rádi bychom Vám nabídli možnost zúčastnit se letošního ročníku soutěže Makro víno roku. Nejzazší termín pro přihlášení do soutěže je 29. května 2009.Vína se přihlašují zde: Online přihláška MAKRO víno roku 2009.

Nesplnění požadovaných termínů opravňuje pořadatele vyloučit příslušné vzorky ze soutěže bez jakékoli náhrady.

Součástí přihlášky jsou adjustované lahve označené:
• jménem a adresou výrobce
• názvem vína
• ročníkem
• kvalitativním označením
• číslem šarže

Dále je součástí přihlášky fotokopie rozhodnutí o zatřídění SZPI, resp. MZe a analytický rozbor z akreditované laboratoře nebo laboratoře pověřené SZPI. V případě uvedení nepravdivých údajů budou všechna vína daného účastníka vyloučena ze soutěže. Výrobce souhlasí se zpracováním a publikací údajů o sobě a o produktu v tiskovinách společnosti MAKRO a odborném tisku.

Kontaktní informace:
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Markéta Světlíková
Head of Communications
Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
e-mail: marketa.svetlikova@makro.cz
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Ivo Dvořák
Head Sommelier
Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
e-mail: ivo.dvorak@makro.cz


Přihlášky a vzorky je nutno doručit na níže uvedenou adresu nejpozději do 29.05. 2009:

Ing. Marek Babisz
NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, o.p.s.
Zámek 1, CZ - 691 42 VALTICE
tel./fax: 519 352 744
e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz

Požadovány jsou 3 lahve od 1 vzorku, každý výrobce může nominovat maximálně 6 vzorků vín suchých a 4 vzorky vín se zbytkovým cukrem.
Nominační poplatek je 500,- Kč za jeden přihlášený vzorek.
Na základě doručené přihlášky bude vystavena faktura, která bude výrobci zaslána poštou. Neproběhne – li úhrada do data splatnosti faktury, bude vzorek bez náhrady vyřazen.

Soubory ke stažení

Průvodní dopis MAKRO víno roku 2009
doc, 58368
Statut soutěže MAKRO víno roku 2009
pdf, 147900

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína