Zahraniční soutěž - AWC Vienna 2008 - TERMÍN PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽEN DO 6.6.2008

Technické podklady k přihláškám na mezinárodní výstavy v roce 2008

Vážení vinaři, zveřejňujeme informaci o další zahraniční soutěži vín, na které zajišťuje společnou účast Národní vinařské centrum za podpory Vinařského fondu.

Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:
- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 3 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 4. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze.

AWC Vienna 2007

• Termín přihlášek: do 23.5.2008 on-line nebo faxem: +43/ 1 / 88 60 181
• Poplatek 50 €/vzorek + DPH
• Originál etiketa (přední i zadní) přihlašovaného vína – 1x
• Vyplněná přihláška online na https://www2.awc-vienna.at/registration/registration.cgi nebo faxem (podklady viz. příloha)
• Vyplněná přihláška tištěná podoba 2x KOPIE do NVC se vzorky, nebo zaslat emailem na narodni@vinarskecentrum.cz do 30.5.2008
• Registrace on-line přihlášky nebo zaslání tištěné přihlášky faxem organizátorovi soutěže, si zajišťuje vinařská firma sama
• Návod na registraci a zápis najde viz. níže
• Tel: + 43 / 1 / 88 60 181
• Počet lahví 3 ks (plně adjustované láhve s originální etiketou)
• Při současném přihlášení 6 vzorků jsou další 3 vzorky bez poplatku (9 vzorků za cenu 6 vzorků)!
• Doručit podklady včetně lahví do Národního vinařského centra: 30.5.2008 do 12,00 hod.
• www.awc-vienna.at

Soubory ke stažení

Přihláška, technické podklady, kategorie AWC Vienna 2008
zip, 372975

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína