Svatomartinské 2019 - Informace pro vinaře

Vážení kolegové vinaři,  dovolte mi, abych Vás seznámil se změnou podmínek poskytování licence značky Svatomartinské a s tím související marketingové podpory značky, ke které jsme se v letošním roce rozhodli přistoupit. Vinařský fond tak vychází vstříc podnětům a požadavkům vinařů, spotřebitelů, zástupců HoReCa, ale i obchodních řetězců.

První změnou je zvýšení důrazu na kvalitu Svatomartinských vín. Cílem opatření je, aby značka nereprezentovala pouze vína daných odrůd a jisté minimální úrovně kvality, ale aby byla vnímána spotřebiteli jako spolehlivá záruka nadprůměrné kvality vína. Pro možnost používat v letošním roce známku Svatomartinské tak bude třeba, aby víno v hodnocení dosáhlo 80 bodů, namísto do loňského roku platných 78 bodů. Ostatní odrůdové, výrobní a senzorické požadavky zůstávají beze změn. 

Další změnou je povolení prodeje Svatomartinského vína už od pátku 8.11.2019. Jde o prolomení dlouhodobě deklarované podmínky striktně stanovující první prodeje a ochutnávky Svatomartinských vín na datum 11. 11.  

Hlavním cílem této změny je možnost prodávat a ochutnávat Svatomartinská vína už o víkendu, který předchází svátku sv. Martina 11. 11. Datum 11. 11. letos připadá na pondělí, lze proto předpokládat, že Svatomartinské hody a další akce proběhnou už o víkendu 8. – 10.11. Svatomartinská vína tak bude možné podávat i na těchto svatomartinských slavnostech, a to jak u vinařů a ve vinařských obcích, tak i v gastronomických zařízeních. Podle anket mezi vinaři je tato změna velmi žádoucí.

Detailní informace týkající se termínů distribuce a předzásobování obchodní sítě budou upřesněny v průběhu září.  S ohledem na změny klimatických podmínek, dřívější sklizeň, prodloužení času na přípravu Svatomartinského vína a zkušenosti a technologické vybavení vinařů Rada Vinařského fondu očekává bezproblémové a včasné dokončení výroby Svatomartinských vín i splnění vyšších kvalitativních nároků.  

Jsme přesvědčeni o tom, že tato opatření výrazně přispějí k úspěchu Svatomartinských vín a budou přínosná jak pro naše vinaře, tak zejména pro české spotřebitele. 

S pozdravem,

Ing. Jaroslav Machovec ředitel Vinařského fondu

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína