Grand Prix Austerlitz - informace pro vinaře

Vážení vinaři, dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na již 16. ročníku mezinárodní výstavy vín Grand Prix Austerlitz 2019, která se koná 17. srpna 2019 v Brně na Nové radnici a 6. září 2019 v Praze v Holešovické tržnici. Výstava je pořádána za podpory Vinařského fondu ČR, záštity Ministra zemědělství, Jihomoravského hejtmana a primátorky města Brna.

Statut výstavy a přihláška je k dispozici na: http://www.bankavin.cz/grand-prix-austerlitz/

Přihláška by měla být odevzdána nejpozději do 31. 7. 2019, což zaručuje i presentaci v katalogu, přihlášky odevzdané po tomto termínu již nebudou součástí katalogu, ale pouze jako příloha.

Odběr vzorků

Odběr vzorků probíhá ve dnech úterý až čtvrtek od 10,00 do 18,00 a v pátek od 10,00 do 17,00, nejpozději musí být vína odevzdána do 31.7. 2019 v prostorách vinotéky Moravská banka vín, Hlinky 88, Brno /u Brněnského výstaviště/, aby mohli být hodnoceny v prvním kole.

LETOŠNÍ MÍSTA PRO ODBĚR VZORKŮ MIMO BRNO:

29. ČERVENCE 2019 v čase od 12,00 do 15,00 hodin ve Vinařství MORAVÍNO
Valtice, Mikulovská 176, 691 42 Valtice , telefon 602 51 58 61

30. ČERVENCE 2019 v čase od 12,00 do 15,00 hodin ve Vinařství Šlechtitelská
stanice vinařská Velké Pavlovice, Pod břehy 565/54, 691 06 Velké Pavlovice ,
telefon 602 51 58 61

31. července 2019 v čase od 12,00 do 15,00 hodin v Louckém klášteře před firemní
prodejnou vinařství Znovín Znojmo, Klášterní, Znojmo, telefon 602 51 58 61

V letošním roce jsme vyšli vstříc připomínkám vinařům a udělali jsme úpravu v kategorizaci,
a to došlo k úpravě v kategorii číslo 1/, kdy byl obsah zbytkového cukru povolen až
na 9g/l, nicméně ponecháváme na vinařích zda vína v rozmezí od 4 do 9g/l cukru
zařadí do kategorie číslo 1. nebo 2. /vše viz statut výstavy/

Vaše účast nás potěší a určitě obohatí celou akci.

Případné dotazy na bankavin@bankavin.cz, mobil: 602 515 861 nebo 602 586 090

Pokud by jste měli zájem své vinařství zviditelnit formou reklamy v katalogu, tak Vám
v příloze posíláme i propozice na reklamní blok, přičemž můžeme domluvit i
individuální podmínky reklamy.

Přeji pěkný den a těšíme se na Vaše přihlášky.

--

Stanislav Šida

mobil: 602 515861

 

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína