Vinařství roku 2019 - informace a výzva pro vinaře

Vážení vinaři, předkládáme vám výzvu k přihlášení do prestižní soutěže Vinařství roku 2019. Soutěž vyhlašuje Svaz vinařů ČR společně s Národním vinařským centrem a za významné podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje. Hlavním cílem soutěže je zviditelnit vinařství ČR a zároveň seznámit laickou i odbornou veřejnost se současnou úrovní vinařského oboru. Uzávěrka přihlášek je 9. října 2019.

Do soutěže se mohou přihlásit producenti vína, tedy fyzická nebo právnická osoba podnikající ve vinohradnicko-vinařském oboru a současně je plátcem do Vinařského fondu.

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře.

Co získá vítěz:

Vítězná vinařství obdrží prestižní titul, který budou moci využít při své propagaci po dobu jednoho roku, prezentaci v seznamu vítězů, unikátní možnost prezentace v rámci republikové mediální kampaně, jak v online prostředí soutěže, tak i v tištěných periodikách, případně v prostorách a na nosičích smluvních partnerů. Navíc vítězové obdrží i hmotné ceny od partnerů soutěže.

Kritéria hodnocení poroty:

Vinařství přihlášené do soutěže posuzuje v první fázi odborná porota (min. 24 osob), která je složena z odborníků působících v daném oboru (uvedeno níže). Porota v prvním kole nominuje 9 vinařství, která následně navštíví nezávislá komise (7-členná). Návštěva každého nominovaného vinařství bude max. 90 min. Svaz vinařů ČR na základě hodnotících kritérií stanoví obsazení komisí.

Složení poroty a komise bude zastoupeno těmito oblastmi:

• Vinohradnictví a vinařství

• Akademická půda

• Sommeliéři

• Novináři

• Horeka a Obchodníci s vínem

• Architektura a design

• Marketing (včetně online marketing)

Výsledky soutěže, ceny a ocenění:

Soutěž „Vinařství roku 2019“ je vyhlášena pro tyto kategorie:

Titul Vinařství roku 2019 – jako hlavní titul soutěže bude udělen odbornou komisí z řad vítězů jednotlivých kategorií.

dále pak vítěz Vinařství roku 2019

· malé vinařství - množství produkce do 50.000 litrů/rok

· střední vinařství - množství produkce vína 50.001 – 250.000 litrů/rok

· velké vinařství – množství produkce více jak 250.000 litrů vína/rok

V každé z těchto kategorii může být udělena jedna hlavní cena. Dále budou uděleny oceněni: Korunní - Enolog roku 2019 (pro mladého enologa do 40 let), Cena Viléma Krause (za celoživotní přínos v oboru) a Počin roku.

Vyhlášení a ocenění nejlepších:

Slavnostní udělení titulu Vinařství roku 2019 proběhne na společenském večeru dne 30. ledna 2020 v prostorách pavilonu A3 – rotunda společnosti Veletrhy Brno, a.s. za účasti odborné veřejnosti, významných osob společenského života a za účasti zástupců tisku a médií. Udělený titul a ocenění je spojeno s právem využívat toto ohodnocení pro marketingové účely.

Výsledky budou zveřejněny v odborném a celorepublikovém tisku a médiích.

Přihlášení do soutěže:

Přihlášením do soutěže o titul Vinařství roku 2019 se přihlášený zavazuje, že v případě výběru mezi devítku nominovaných, prodá organizátorovi za nákladovou cenu vína na reprezentativní a jiné marketingové účely, a to nejvýše v objemu 50 ks lahví vína za jedno vinařství.

Další a konkrétní vymezení jsou součástí statutu soutěže, který naleznete v příloze.

Uzávěrka přihlášek je 9. října 2019.

Více informací k soutěži naleznete na www.vinarstviroku.cz

 

S přáním hezkého dne

JUDr. Tibor Nyitray

Prezident Svazu vinařů České republiky

Žižkovská 1230, 6

91 02 Velké Bílovice,

IČO: 48847488,

DIČ: CZ48847488

 

Soubory ke stažení

Statut (pdf)
pdf, 1926844

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína