Informace pro plátce odvodů Vinařskému fondu

Vzhledem k situaci způsobené nákazou COVID 19 rozhodla Rada Vinařského fondu na svém jednání dne 21.4. 2020 konaném prostřednictvím videokonference o umožnění odkladu plateb odvodů do Vinařského fondu splatných v jednotlivých čtvrtletích tohoto roku do konce roku 2020, tedy do 31.12.2020 .

V případě, že odvody splatné v roce 2020 budou uhrazeny na účet fondu do výše uvedeného data (31.12.2020), nebude uplatněno žádné penále za pozdní odvod, jedinou podmínkou je, abyste nám skutečnost o potřebě odkladu vašich plateb odvodů nahlásili na mailovou adresu dolansky@vinarskyfond.cz .

Případné bližší informace vám poskytne

Ing. Jaroslav Machovec

ředitel
telefon: 541 652 478
mobil: 606 645 470
e-mail: machovec@vinarskyfond.cz

 

Ing. Ctibor Dolanský

kontrolor (odvody, kontroly odvodů)
telefon: 541 652 473
mobil: 606 601 847
e-mail: dolansky@vinarskyfond.cz

 

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína