Salon vín – Národní soutěž 2024 – informace pro vinaře

Vážení vinaři, dovolujeme si vás pozvat k účasti vašich vín ve 24. ročníku Salonu vín – národní soutěže vín 2024.

Termín uzávěrky přihlášek: 20. 9. 2023 - 12 hodin

Jedná se o nejvyšší národní soutěž vín, pořádanou Národním vinařským centrem, o.p.s. pod odbornou garancí Svazu vinařů ČR. Salon vín – národní soutěž vín ČR je finální soutěží systému Národní soutěže vín a navazuje na nominační kola ve vinařské oblasti Čechy a ve vinařské oblasti Morava (podoblasti Znojemské, Mikulovské, Velkopavlovické a Slovácké). Na vlastní soutěž navazuje stálá degustační expozice Salonu vín na státním zámku ve Valticích.

Důležité informace:
• V letošním roce se budou do 1. kola opět vybírat pouze 3 lahve, postoupí-li víno do 2. kola, dodá vinař dalších 6 lahví.

• Přihlašovací poplatek: 1100 Kč + DPH/vzorek.

• I v letošním roce, stejně jako v minulých letech, budou vína svezena výrobci do budovy Centra Excelence na ulici Sobotní 1029, Valtice v daných termínech viz níže.

• Divoká karta – každý vinař, který získal alespoň jednu nominaci z oblastních kol, bude moci přihlásit do 1. kola Salonu vín – NSV ještě jedno víno ze své produkce mimo již nominovaná vína. Prosím v přihlášce toto víno označte v kolonce Poznámka – „Divoká karta“.

• Pokračujeme také s posilováním objektivity soutěže a laboratorní analytické kontroly vín. Všechna vína, postupující z 1. kola projdou laboratorní analýzou a laboratorní analýza bude prováděna namátkově také u vín, dodávaných do degustační expozice.

• Budou udělovány také stříbrné medaile vínům, které postoupily do druhého kola (do finální čtyřstovky) a zároveň ve finálním kole obdržely min. 84 bodů. Dřívější ocenění titulem „Salon vín ČR“ (finální 100) je nyní „Zlatá medaile Salonu vín ČR“. Vína, oceněná zlatou medailí budou celoročně prezentována v degustační expozici Salonu vín. Vína, oceněná stříbrnou medailí, budou dle možností prezentována formou krátkodobých prezentací a budou také vybírána na prezentační akce mimo expozici Salonu vín. Vzhledem k tomu, že celkově se systému Národní soutěže vín účastní přes 2629 vín a do 1. kola se přihlašuje pravidelně kolem 1 500 vín, bude i tak Salon vín – národní soutěž vín patřit k nejpřísnějším vinařským soutěžím u nás.

Hlavní termíny:
• 6. 9. 2023 – spuštění registrace na registračním systému www.elwis.cz
• 20. 9. 2023 12 h – ukončení registrace vín
• 21. 9. 2023 – 26. 9. 2023 – sběr vzorků (budova Centrum Excelence, Sobotní 1029, Valtice)
• 21. 9. 2023 od 8.00–11.30 a od 12.00–15.00 hod. sběr vzorků vinařských firem sídlících ve Velkopavlovické podoblasti
• 22. 9. 2023 od 8.00–11.30 a od 12.00–15.00 hod. sběr vzorků vinařských firem sídlících v Mikulovské podoblasti
• 25. 9. 2023 od 8.00–11.30 a od 12.00–15.00 hod. sběr vzorků vinařských firem sídlících ve Slovácké podoblasti
• 26. 9. 2023 od 8.00–11.30 a od 12.00–15.00 hod. sběr vzorků vinařských firem sídlících ve Znojemské podoblasti a oblasti Čechy
• 9.–13. 10. 2023 – hodnocení 1. kola soutěže (budova Centrum Excelence, Sobotní 1029, Valtice)
• 20.–21. 11. 2023 – hodnocení 2. (finálního) kola soutěže (budova Centrum Excelence, Sobotní 1029, Valtice)
• 1. 2. 2024 – otevření nového ročníku degustační expozice Salonu vín 2024 pro veřejnost
• 8. 2. 2024 – slavnostní předávání ocenění nového ročníku Salonu vín 2024 

Co získáte oceněním vašich vín v této soutěži:
• Ocenění kvality vašich vín na největší a nejprestižnější soutěži vín ČR.
• Prezentaci a prodej ve stálé degustační expozici Salonu vín ČR na zámku ve Valticích.
• Prezentaci vašich vín v katalogu a na webových stránkách soutěže.
• Možnost označení oceněných vín formou samolepící medaile, možnost umístění loga soutěže ve vašich prezentačních materiálech.
• Umísťování oceněných vín na prezentačních akcích v ČR i v zahraničí, které zajišťuje Národní vinařské centrum, o.p.s.

Pro případné další informace:
• Ing. Petr Gondáš, manažer Salonu vín,
e-mail: petr.gondas@vinarskecentrum.cz, tel. 602 470 261
• Ing. Lubomír Maťák, ředitel Národního vinařského centra, 
e-mail: reditel@vinarskecentrum.cz, tel. 602 142 400

Soubory ke stažení

Statut soutěže
pdf, 358360
Nominace Salon vín 2024
pdf, 274000
Informace pro vinaře
pdf, 267217

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína