Představení českých vinařů v Singapuru - nabídka

Ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Singapuru posíláme nabídku na prezentaci českého a moravského vína tamnímu trhu.

Název projektu: Představení českých vinařů v Singapuru
Datum konání: 14. nebo 15. 11. 2023
Místo: Singapur

Popis trhu:
Singapur je téměř zcela závislý na dovozu potravin ze zahraničí pro svých 5,5 milionů obyvatel. Dovoz potravinářských výrobků představuje 90 % potravinové spotřeby země. I proto je Singapur pátým největším exportním trhem v Asii pro vývoz potravin a nápojů z EU, přičemž ten dosáhl výše 2 miliardy EUR (oproti 1,1 miliardy EUR za předchozích 10 let). Jen hodnota vývozu vína do Singapuru v r. 2020 byla 317 mil. EUR, přičemž vývoz každým rokem stoupá.

Singapurský trh s vínem je na první pohled velmi zajímavý, a to zejména ve vztahu ke kupní síle obyvatel. HDP země na osobu při paritě kupní síly je jedno z nejvyšších na světě - 128 tis. USD. Hodnota trhu s vínem každoročně stoupá o cca 5 %, v současnosti dosahuje cca 700 mil. USD, přičemž většina těchto výdajů (78%) připadá na spotřebu mimo domov (tedy v barech, restauracích, apod.) a 80 % hodnoty plyne z tichého vína. Kvůli vysoké spotřební dani na alkohol (88 SGD za litr čistého alkoholu) jsou i prodejní ceny vína vyšší - oficiální průměrná cena 0,75l lahve vína je asi 100 SGD (cca 1650 Kč). Jde ale o výsledek dovozu zejména dražších vín, a to ze vzdálených lokalit - EU či USA. V poslední době však roste trend zkoušení méně známých vinných regionů, což je na jednu stranu ideální podhoubí pro prezentaci českých vín, na stranu druhou je třeba se kvůli intenzivní konkurenci smířit s nižší průměrnou cenovou hladinou a nižšími objemy (spíše desítky než stovky).

Je třeba dodat, že Singapur je referenční země pro celý region ASEAN, kdy uchycení se v Singapuru znamená snadnější vstup na trhy jihovýchodní Asie, koneckonců většina importérů do Singapuru dále exportuje vína pomocí svých kontaktů dále do regionu.

Nástroje projektu:
Velvyslanectví v Singapuru uspořádá ve spolupráci s místní sommelierskou asociací 1-2 řízené ochutnávky vín, na něž budou pozváni jak profesionální sommeliéři vinných barů a luxusnějších restaurací, tak i potenciální importéři. Očekává se 20-30 osob za akci. Ta vždy bude uvedena krátkým úvodním slovem české velvyslankyně v Singapuru a dále přednáškou o vinných regionech ČR.

Podmínky účasti:
Varianta fyzická
 - účast na projektu není zpoplatněna
 - fyzická účast 1 zástupce vinařství v Singapuru ve dnech 14. a 15. 11. (z projektu se nehradí náklady na fyzickou účast zástupce, ubytování, diety ani letenka)
 - nutnost zajistit dopravu alespoň 12 lahví od vzorku, který má být prezentován (z projektu se nehradí náklady na dovoz a proclení vína, ovšem víno ke konzumaci na akci může být osvobozeno od cla a alkoholové daně, pokud bude zasláno s předstihem a doručeno nejpozději 30. 10. 2023)
 - přihláška formou e-mailu na commerce_singapore@mzv.cz nejpozději do 15. 9. 2023

Varianta prezentační
 - účast na projektu není zpoplatněna
 - nutnost zajistit dopravu alespoň 12 lahví od vzorku, který má být prezentován (z projektu se nehradí náklady na dovoz a proclení vína, ovšem víno ke konzumaci na akci může být osvobozeno od cla a alkoholové daně), k doručení nejpozději 30. 10. 2023.
 - závazek alespoň hodinového online hovoru se singapurským sommelierem k představení vína, které má být prezentováno
 - přihláška formou e-mailu na commerce_singapore@mzv.cz nejpozději do 15. 9. 2023

K projektu bude uspořádána informační online schůzka v úterý 12. 9. 2023, od 9.30.

Zájemci se prosím hlaste přímo na: commerce_singapore@mzv.cz, bude vám zaslán link.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína