Přesíření

Při překročení zákonem stanoveného maximálního množství oxidu siřičitého ve víně, dojde k jeho přesíření, což je zdravotně závadné a způsobuje bolesti hlavy. Náprava je jen ve spojení s vínem málo sířeným.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína