Netěkavé kyseliny

Po oddestilování těkavých kyselin v proudu vodní páry, zůstávají ve zbytku kyseliny netěkavé. Titrovatelné netěkavé kyseliny vína se zjišťují odečtením obsahu těkavých kyselin od obsahu veškerých titrovatelných kyselin.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína