O soutěži

11. ročník prestižní vinařské soutěže o titul Vinařství roku 2020 vyhlašuje Svaz vinařů ČR společně s Národním vinařským centrem a za podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje.

O soutěži

Vinařství soutěží ve třech kategoriích – malá, střední a velká vinařství. Z nich vzejde absolutní vítěz.

Na rozdíl od jiných vinařských soutěží v ČR se statut soutěže zakládá na komplexním posuzování vinařských společností – nejen na základě kvality vína, ale také podle toho, jak svým podnikáním přispívají k pozvednutí, rozvoji a modernizaci oboru vinařství v daném roce.

Vinařství soutěží ve třech kategoriích – malá, střední a velká vinařství. Z nich vzejde absolutní vítěz.

Svaz vinařů uděluje titul „Vinařství roku“ vinařství, které svým podnikáním v oboru nadmíru pozitivně vybočuje z řady ostatních vinařství v České republice. Titul se uděluje za vynikající kvalitu vín daného vinařství, za jeho tuzemské nebo zahraniční úspěchy, za významný počin ve prospěch oboru, za inovativní technologické řešení apod. Titul je uznáním výborného odborného výkonu a vztahuje se k roku udělení na základě zhodnocení rozmanité činnosti vinařství v roce 2020.

Tři fáze soutěže

Celkem tři fáze soutěže

V první fázi probíhají nominace jednotlivých vinařství vinařskými spolky a sdruženími, nebo se mohou vinařství nominovat sama, pokud ovšem plní veškeré povinnosti dané vinařským zákonem. Následně nominované hodnotí porota složená ze zástupců širší odborné veřejnosti z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, odborného tisku, enologie, someliérství, marketingu, prodeje vína, architektury nebo designu. Toto hodnocení zúží počet nominovaných na finálových devět, tedy tři zástupci z každé kategorie – malá vinařství (do 50.000 litrů/rok), střední (50.001 – 250.000 litrů/rok) a velké vinařství (nad 250.000 litrů/rok). V konečné třetí fázi posuzuje sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

Celý proces hodnocení završí slavnostní vyhlášení, kdy budou oceněny významné osobnosti moravského a českého vinařství za záslužné počiny, a především vítězové ve třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz soutěže.

Jedenáctý ročník odstartoval 1. prosince 2020 a vyvrcholí 4. února 2020 slavnostním vyhlášení formou online přenosu (sledujte na YouTube nebo Facebooku)

Více informací naleznete na oficiální stránce soutěže Vinařství roku.

Upoutávka na Vinařství roku 2019

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína