Češi pijí alkohol rok od roku méně, ale moravská a česká vína si i přes nepříznivé okolnosti drží dobré pozice

V roce 2023 pokračoval již druhým rokem trend poklesu tichých alkoholických vín prakticky ve všech měřených kategoriích a obdobné trendy hlásily v uplynulých dnech i pivovary. Výdaje domácností na nákupy FMCG (rychloobrátkové zboží) se vlivem inflace sice zvýšily, ale samotná kategorie vín to nezaznamenala. Poklesla spotřeba tichých alkoholických vín jak co do objemu (-2,7 %), tak především co do tržeb (-7,5 %).

graf2024

Z hlediska hodnoty i objemu nákupu mají nejvyšší a dále mírně rostoucí podíl značková vína balená (78,3 %; 73,8 %). Nejvyšší, mírně klesající podíl, mají značková vína ze zahraničních hroznů (43,7 %) naopak značková vína z českých hroznů si udržela stabilní podíl (34,6 %). Výrazně narostl podíl privátních značek ze zahraničních hroznů, ale relativně novým zajímavým trendem se ukazují privátní značky z českých hroznů, které sice v celkovém objemu představují stále jen zlomek, ale dynamika jejich růstu předznamenává možné další sílení této kategorie. Stále oslabuje podíl rozlévaných vín.

graf2024

Značková vína z českých hroznů mírně zvýšila svoji cenu a zaznamenala jen mírný pokles kupujících, zatímco značková vína ze zahraničních hroznů ztratila kupující, přestože cena zůstala prakticky stejná. U privátních značek ze zahraničních hroznů vidíme mírný růst ceny a ztrátu kupujících, ale u privátních značek z českých hroznů roste jak počet kupujících, tak velmi výrazně i cena. Rozlévaná vína z českých hroznů zvýšila cenu a ztratila kupující. Obecně má zvýšení ceny za následek většinou pokles počtu kupujících.

graf2024

Zejména díky marketingovým aktivitám a podpoře Vinařského fondu (např. Svatomartinská vína) oslovuje kupující původ hroznů z ČR a je důležitým prvkem pro překonání bariéry vyšší ceny. Domácnosti jsou ochotny zaplatit za naše vína vyšší cenu. Značková vína balená z českých hroznů nakupuje necelá polovina domácností zhruba jednou za 7 týdnů a domácnosti jsou ochotny za nákup zaplatit 120 Kč, což je o 52 % více než průměr. Nicméně průběžně klesá počet kupujících.  

U domácností dále přetrvává orientace na nákupy v moderních nákupních formátech. Vítězem jsou diskontní prodejny s více než třetinovým podílem v hodnotě a 42,7 % v objemu. Výrazně nižší spotřeba na domácnost vedla k dalšímu snížení podílu nákupů na tradičním trhu. Nejrychleji rostla průměrná cena v Kauflandu, Bille a Globusu, ale tyto řetězce také zaznamenaly nadprůměrný propad objemu. Jedničkou na trhu prodeje tichých vín zůstává Albert, dvojkou se stalo Penny, trojkou Lidl a následuje Tesco.

Konkurencí pro tichá alkoholická vína je zejména Prosecco. Díky akcím se průměrná cena Prosecco v roce 2023 snížila o 3,8 %, a získalo tak jak nové kupující, tak intenzitu nákupů. Zvýšila se tak i spotřeba na domácnost (5,6 l) a rostla frekvence nákupu, domácnosti nakoupí Prosecco jednou za 3 měsíce. Hodnota nákupu Prosecco do domácností se meziročně zvýšila o 65 % a objem vzrostl o 71,4 %.

Průzkum na téma „Sledování nákupního chování v kategorii tichých alkoholických vín“ za rok 2023 pro Vinařský fond vypracovala výzkumná agentura GfK Czech.

V případě zájmu o celkové výsledky průzkumu prosím kontaktuje Vinařský fond.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína