Exportní databáze vinařů vol. 2: obnova a aktualizace

Milé vinařky, milí vinaři, rádi bychom vás oslovili s možností zařadit se do proexportní databáze vinařství, kterou druhým rokem připravuje NVC. Vzhledem k tomu, že poptávky na exportní aktivity se množí (ať už v podobě účasti na veletrzích, incomingových misích či výjezdech do zahraničí), rádi bychom měli k dispozici databázi vás, kteří o export máte zájem. Budeme se opírat nejen o dosavadní zkušenosti, ale i o výsledky hodnocení slepé degustace a zároveň budeme brát v potaz specifika a zájmy jednotlivých vinařství.

Jsme přesvědčeni o tom, že v zahraničí by nás měla reprezentovat vždy ta nejkvalitnější možná sestava. Zahraniční trhy se velmi různí, a tak pouze spojením dvou pilířů níže, bude ČR vždy reprezentována vhodně a kvalitně. Toto přesvědčení se opírá také o studii Deloitte pro Vinařský fond, která výběr reprezentantů vyzdvihuje jako velmi důležitý. Zároveň se nám tato skutečnost potvrzuje také v požadavcích od partnerů, kteří naši koordinaci při těchto aktivitách poptávají.

Databáze bude čerpat ze dvou zdrojů:
1. Slepá degustace vín - hodnocení bude probíhat po kolekcích a hodnotitelé jsou vybírání s přesahem na obchod a se znalostí zahraničních trhů. 
2. Dotazník - abychom měli přesnější představu o vašich aktivitách, možnostech i požadavcích

Jak tedy dál postupovat, pokud chcete být součástí?

Vyberte pečlivě kolekci tří vín (od každého vzorku 1 lahev pokud je pod šroubovým uzávěrem, 2 lahve pokud je pod korkovým uzávěrem), kterou chcete ideálně prezentovat v příštím cca půl roce - odrůdy, styl, cenové hladiny - konkrétně tato vína pak NEBUDEME vyžadovat, nicméně měli by odpovídat vaší běžné produkci, kterou chcete v zahraničí nabízet. Do políčka cena udejte prosím cenu na eshopu vinařství s DPH, ať máme srovnatelné ceny.
Organizační pokyny k přihlášení najdete na www.elwis.cz.

Termín přihlášek do 15. 7. 2024. Doručení vzorků do NVC nejpozději 19. 7. 2024 do 12.00 hod. Na kartony prosím viditelně označte "EXPORT".

Po přihlášení vám zašleme fakturu na 1500 Kč (bez DPH), za registrační poplatek - tento bude sloužit k ohodnocení degustátorů a také pro přípravu a údržbu této “databáze” po dobu příštích asi 12 měsíců.

Naším cílem je ohodnotit nejen bodově ale i slovně kolekci každého vinařství, které se chce prezentovat na různých exportních aktivitách NVC. Bodové i slovní hodnocení celé kolekce vinaře a také jeho kapacity a zájem o konkrétní trhy využijeme pro efektivní selekci správného typu vinařství pro daný trh.

Databázi budeme obnovovat každých 12 měsíců.

Vyplňte prosím i tento formulář.

Čestné prohlášení je nedílnou součástí této iniciativy. Věříme, že pouze vinařství splňující tyto podmínky mohou být dobrými reprezentanty ČR ve světě. Viz soubory ke stažení.

Prosím naskenujte a pošlete na export@vinarskecentrum.cz

Soubory ke stažení

čestné prohlášení
docx, 13848

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína